Pecka roku

 

Je to tu! Pecka roku 2010 nalezena!

Je rozhodnuto! Známe absolutního vítěze letošního ročníku fotosoutěže Pecka roku. O výsledcích jste rozhodli Vy, čtenáři, a odborná porota složená ze zástupců redakcí TvujDum.cz a Dům a zahrada. Porota z finálové desítky nejošklivějších domů vybrala fotografii domu z Velkého Meziříčí. Autor fotografie se tak stává absolutním vítězem letošního ročníku a získává vířivý bazén od společnosti Marimex. Další tři vylosovaní soutěžící vyhrávají roční předplatné časopisu Dům a zahrada.
Redakce jména autorů fotografií zná, ale rozhodla se je nezveřejňovat.

Děkujeme všem, kteří jste do letošního kola tradiční fotosoutěže Pecka roku zaslali fotografie nepovedených domů, i všem hlasujícím.

A jak hodnotí dům z vítězné fotografie Ing. arch. Jan Rampich? To si můžete přečíst v prosincovém vydání časopisu Dům a zahrada. Časopis je v prodeji od 16.11.2010.

 

Ceny pro výherce:

Hlavní cenu do soutěže věnovala společnost

Důležité termíny:

Trvání soutěže:

22. 6. - 19. 10. 2010

Posílání fotografií:

22. 6. - 15. 9. 2010

Spuštění hlasování

16. 9. - 3. 10. 2010

Zveřejnění TOP 10 v časopisu Dům a zahrada

19. 10. 2010

Vyhlášení vítězů

16. 11. 2010

Pravidla soutěže

Úvodní ustanovení
Společnost HomeDeco SMP a.s., se sídlem Lomnického 7/1705, 140 79 Praha 4, IČ: 27389006 (dále jen „pořadatel“), pořádá na území České republiky v období od 22.6. do 19.10.2010 s vyhlášením výsledků 16.11.2010 (dále jen „termín soutěže“) soutěž „PECKA ROKU 2010“ (dále jen „soutěž“).Účastníkem soutěže se může stát každá fyzická osoba s trvalým bydlištěm v České republice starší 18 let, která splní podmínky účasti v soutěži. V případě účasti osoby mladší 18 let, tato může soutěžit pouze s písemným souhlasem zákonného zástupce (dále jen „účastník“).
Jak se přihlásit?
Podmínkou účasti v soutěži je zaslání fotografie a místa (města, obce), kde se budova na fotografii nachází na email: peckaroku@sanoma.cz v termínu od 22. 6. 2010 do 15. 9. 2010.

Přihlášené fotografie musí obsahovat následující údaje – místo (město nebo obec, kde se budova nachází) a také kontaktní údaje na autora fotografie: Jméno, příjmení, adresa bydliště, telefon, e-mail.

Z došlých fotografií budou redakcí vybrány snímky, které budou zveřejněny na TvujDum.cz ve fotosoutěži Pecka roku. Redakce si vyhrazuje právo ze všech došlých snímků vyřadit ty, které uzná za vhodné.

Hlasování pro soutěžní fotografie bude spuštěno od 16. 9. do 3.10.2010. Hlasovat pro jednotlivé fotografie bude možné prostřednictvím kategorie – Pecka roku 2010.

Kdo vyhrává?
Absolutním vítězem se stává autor fotografie, kterou redakce vybere z finálové desítky snímků nejošklivějších domů.  Výhra: Time 2 SPA věnovaný společností Marimex.Ze všech přihlášených autorů pak budou vylosováni tři, kteří získají roční předplatné časopisu Dům a zahrada.
Vyrozumění o výhře

Výherci budou po ověření nároku na výhru zveřejněni v časopise Dům a zahrada číslo 12/2010, které vychází 16. 11. 2010, na www.tvujdum.cz a také na internetových stránkách www.dumazahrada.cz.

Po vyrozumění výherců o výhře a získání jeho kontaktních údajů (jméno, příjmení, adresa bydliště) jsou výherci kontaktováni společností Marimex CZ s.r.o., která si s nimi dohodne podrobnosti k předání výher.

Absolutní vítěz bude o výhře vyrozuměn e-mailem nebo prostřednictvím dalšího kontaktu, který uvede při své registraci v rámci zapojení se do soutěže. V případě, že ani po opakovaném pokusu o spojení s výhercem se tak nestane, získá výhru soutěžící, další v pořadí. V případě, že ani soutěžícího, který je další v pořadí, se po opakovaném pokusu o spojení nepodaří zastihnout, propadá výhra ve prospěch pořadatele soutěže. Po vyrozumění absolutního vítěze o výhře a získání jeho kontaktních údajů (jméno, příjmení, adresa bydliště) s ním budou dohodnuty podrobnosti k předání výhry.
Další ustanovení

Účastí v soutěži vyjadřuje účastník i hlasující souhlas s pravidly a podmínkami soutěže a zavazuje se je plně dodržovat. Zasláním soutěžního vstupu vyjadřuje účastník soutěže svůj souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů společnosti HomeDeco SMP a.s., se sídlem Lomnického 7/1705, 140 79 Praha 4, IČ: 27389006, jako správci, za účelem vyhodnocení soutěže a předání výhry či pro marketingové účely tj. nabízení obchodu a služeb, včetně zasílání informací o pořádaných akcích, produktech, službách a jiných aktivitách, jakož i zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu do odvolání souhlasu. Účastník bere na vědomí, že má práva dle § 11, 21 zák. č. 101/2000 Sb., že poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně kdykoliv odvolat, a prohlašuje, že všechny údaje nahlásil pravdivě. Tento souhlas uděluje bezplatně. Účastí v soutěži poskytuje účastník pořadateli bezplatný souhlas s uveřejněním svého jména a příjmení v souvislosti s prezentací výsledků soutěže v médiích a reklamních materiálech pořadatele na neomezenou dobu. 

Převzetím výhry a podepsáním předávacího protokolu uděluje soutěžící pořadateli svůj souhlas s bezplatným využitím tohoto záznamu na neomezenou dobu. Tento souhlas lze kdykoli písemně odvolat. Pořadatel je oprávněn kontrolovat všechny podmínky pro účast v soutěži a v případě sporu posoudit a s konečnou platností rozhodnout o jakékoliv otázce se soutěží spojenou. Pořadatel má právo vyloučit kteréhokoli z účastníků ze soutěže v případě, že by takový účastník porušoval pravidla, a to bez náhrady nákladů či škody, která by vyloučením mohla účastníkovi vzniknout. Pořadatel si vyhrazuje právo na předvýběr fotek, které budou zařazeny do soutěže. Pořadatel si vyhrazuje právo měnit pravidla v případě nutnosti v průběhu soutěže. Případné námitky s průběhem soutěže lze pořadateli zaslat písemně na poštovní adresu, sídlo pořadatele, uvedenou v těchto pravidlech do tří pracovních dnů od ukončení soutěže. Námitky podané později nebudou brány v potaz. Rozhodnutí pořadatele o námitce je konečné.

 

Komentáře

Načítám komentáře...