Jaká je koupelna vašich snů?

O soutěži|Koupelna snů|TOP15

Koupelna snů má své vítěze!

Je dobojováno! Soutěž Koupelna mých snů zná své vítěze. O výsledcích jste rozhodli Vy - čtenáři, a odborná porota složená ze zástupců redakcí TvujDum.cz a Dům a zahrada. Porota z finálové patnáctky příběhů na téma koupelna snů vybrala tyto tři:
1. místo: ...tak tady k tomu došlo, Jovana Havelková, Žďár nad Sázavou
2. místo: Sen, který se mění v realitu, Zdenka Karumníková, Radhošť-Sedlišťka
3. místo: Evičky koupelna snů II., Eva Hiršová, Jindřichův Hradec 

Ceny pro vítěze:

   
Ceny do soutěže věnovala společnost Marimex

Děkujeme všem, kteří jste do soutěže Koupelna mých snů zaslali fotografie a příběh, i všem hlasujícím.

Důležité termíny:

Trvání soutěže:

27. 9. - 21. 11. 2010

Vkládání fotografií s textem:

27. 9. - 1. 11. 2010

Veřejné hlasování:

2. 11. - 21. 11. 2010

Vyhlášení vítězů

14. 12. 2010


 

Pravidla soutěže

Úvodní ustanovení

Společnost HomeDeco SMP, a. s., a Sanoma Magazines Praha, s. r. o., se sídlem Lomnického 7/1705, 140 79 Praha 4, IČ: 27389006 (dále jen „pořadatel“), pořádají na území České republiky v období od 27. 9. – 14. 12. 2010 (dále jen „termín soutěže“) soutěž „Koupelna mých snů“ (dále jen „soutěž“).

Účastníkem soutěže se může stát každá fyzická osoba s trvalým bydlištěm v České republice starší 18 let, která splní podmínky účasti v soutěži. V případě účasti osoby mladší 18 let, tato může soutěžit pouze s písemným souhlasem zákonného zástupce (dále jen „účastník“).

Podmínky soutěže - Jak se přihlásit

Podmínkou účasti v soutěži je registrace do věrnostního programu TvujDum.cz a zaslání – vložení fotografie koupelny soutěžícího a textu na téma Koupelna mých snů na www.tvujdum.cz.

Vkládání soutěžních fotografií s textem proběhne v termínu od 27. 9. – 1. 11. 2010.

Přihlášené texty musí mít min. 800 znaků včetně mezer (cca 1/2 A4) a max. 3600 znaků včetně mezer (cca A4). Texty budou zveřejněny bez jazykové korektury, jazyková korektura bude provedena pouze u vítězných textů. 

Autor příběhu a fotky musí uvést své správné kontaktní údaje: jméno, příjmení, adresa bydliště, telefon a e-mail.

Přihlášené fotografie a příběhy budou zveřejňovány na www.tvujdum.cz.

2. 11. 2010 bude spuštěno veřejné hlasování, které potrvá do 21. 11. 2010. Po ukončení veřejného hlasování redakce časopisu Dům a zahrada a portálu TvujDum.cz z 15ti nejlépe hodnocených příběhů vybere 3 vítěze hodnotných cen.

Do soutěže nebudou zařazeny snímky, u kterých bude chybět text - příběh na téma Koupelna snů. Redakce si dále vyhrazuje právo ze všech došlých snímků vyřadit ty, které uzná za vhodné.
 

Kdo vyhrává?

Absolutním vítězem se stává autor redakcí nejlépe ohodnoceného příběhu, který získá roční předplatné časopisu Dům a zahrada a infrasaunu DeLuxe 3000 od společnosti Marimex. 2. místo bude ohodnoceno infrasaunou DeLuxe 3000 od společnosti Marimex. Výherce na 3. místě získá bazén Hawai od společnosti Marimex.

Další ustanovení 

Účastí v soutěži vyjadřuje účastník i hlasující souhlas s pravidly a podmínkami soutěže a zavazuje se je plně dodržovat.

Zasláním soutěžního vstupu vyjadřuje účastník soutěže svůj souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů společnosti HomeDeco SMP, a. s., a Sanoma Magazines Praha, s. r. o., se sídlem Lomnického 7/1705, 140 79 Praha 4, IČ: 27389006, jako správci, za účelem vyhodnocení soutěže a předání výhry či pro marketingové účely, tj. nabízení obchodu a služeb, včetně zasílání informací o pořádaných akcích, produktech, službách a jiných aktivitách, jakož i zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu do odvolání souhlasu. Účastník bere na vědomí, že má práva dle § 11, 21 zák. č. 101/2000 Sb., že poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně kdykoliv odvolat, a prohlašuje, že všechny údaje nahlásil pravdivě. Tento souhlas uděluje bezplatně.

Účastí v soutěži poskytuje účastník pořadateli bezplatný souhlas s uveřejněním svého jména a příjmení v souvislosti s prezentací výsledků soutěže v médiích a reklamních materiálech pořadatele na neomezenou dobu.

Převzetím výhry a podepsáním předávacího protokolu uděluje soutěžící pořadateli svůj souhlas s bezplatným využitím tohoto záznamu na neomezenou dobu. Tento souhlas lze kdykoli písemně odvolat.

Pořadatel je oprávněn kontrolovat všechny podmínky pro účast v soutěži a v případě sporu posoudit a s konečnou platností rozhodnout o jakékoliv otázce se soutěží spojenou.

Pořadatel má právo vyloučit kteréhokoli z účastníků ze soutěže v případě, že by takový účastník porušoval pravidla, a to bez náhrady nákladů či škody, která by vyloučením mohla účastníkovi vzniknout.

Pořadatel si vyhrazuje právo na předvýběr fotek a textů, které budou zařazeny do soutěže. Pořadatel si vyhrazuje právo měnit pravidla v případě nutnosti v průběhu soutěže. Případné námitky s průběhem soutěže lze pořadateli zaslat písemně na poštovní adresu, sídlo pořadatele, uvedenou v těchto pravidlech do tří pracovních dnů od ukončení soutěže. Námitky podané později nebudou brány v potaz. Rozhodnutí pořadatele o námitce je konečné.

Komentáře

Načítám komentáře...