Domov podle představ

Domov podle představ

Vytvořit si z bytu či rodinného domu útulný, harmonický a účelný domov, kam se bude každý rád vracet není snadný úkol. Ba právě naopak zařizování interiéru někdy bývá opravdu tvrdý oříšek s jehož rozlousknutím nám může pomoci odborník - bytový architekt. Většina lidí si však myslí, že si architekta nemůže dovolit, že...

Vytvořit si z bytu či rodinného domu útulný, harmonický a účelný domov, kam se bude každý rád vracet není snadný úkol. Ba právě naopak zařizování interiéru někdy bývá opravdu tvrdý oříšek s jehož rozlousknutím nám může pomoci odborník - bytový architekt. Většina lidí si však myslí, že si architekta nemůže dovolit, že je to zbytečný luxus. Jak tomu je a o spoustě dalších věcí, si dnes popovídáme s paní Ing. arch Šárkou Daňkovou, majitelkou společnosti Megaron poskytující ucelený servis v řešení bytových i komerčních prostor.

Kdy je nejlepší požádat bytového architekta o pomoc? A proč?
Nikdy není pozdě. Architekt by měl být schopen pomoci klientovi s tvorbou interiérového prostoru v jakékoli fázi. Měl by být schopen pomoci jak ve fázi přípravy projektu budoucího rodinného domu či bytu, tak i v různých etapách realizace, nebo rekonstrukce již interiéru zabydleného.

Samozřejmě, že je dobré a velmi praktické, když je spolupráce s bytovým architektem navázána již ve fázi přípravy stavby, koupi nového bytu nebo při úvahách o rekonstrukci, neboť zde může architekt efektivně zasáhnout do dispozičního uspořádání prostoru - ovlivnit instalace, rozvody, tak aby vše bylo pro zařízení interiéru připraveno a nic se nemuselo dodatečně bourat atd.

Je však třeba říci, že interiér je živým organizmem, který se neustále vyvíjí a mění – přizpůsobuje potřebám svých majitelů a proto o pomoc odborníka je možné požádat kdykoli, při jakékoli změně.

Co může člověk očekávat od architekta, kterého si najme k zařízení interiéru? V čem svým klientům radíte a pomáháte?
Najme-li si někdo bytového architekta, začne jejich spolupráce vzájemnými konzultacemi, kdy architekt naslouchá klientovým potřebám a představám o novém interiéru. Na základě těchto informací vytváří varianty možného řešení prostoru, z kterých si klient vybírá.

Postupuje se od prostorového koncepčního řešení celého prostoru až po řešení těch nejjemnějších detailů – od osvětlení, barevného ladění, až po dekoraci. Předkládají se ručně kreslené skici, barevné návrhy, doprovodné vzorky materiálů, aby si klient mohl udělat představu čím budou návrhy zrealizovány a jak bude ve skutečnosti interiér vypadat. Architekt svým klientům pomáhá vyřešit koncepci bydlení – daný prostor tak, aby vyhovoval potřebám všech členů rodiny, byl účelný, plně funkční a krásný. Provádí je nabídkou trhu, informujeme o kvalitě, odolnosti a záručních podmínkách jednotlivých materiálů a jejich ceně. A nakonec zajišťujeme kvalitní realizaci a autorský dozor nad jejím průběhem.

A co potřebuje od klienta znát architekt, aby se mohl pustit do realizace?
Architekt se nejprve potřebuje dobře seznámit s prostorem, který má řešit. Jde tedy na místo stavby či bytu se s prostorem seznámit a je-li to možné také jej zaměří. Potřebuje také vidět stavební výkresy prostoru, minimálně půdorys, ještě lépe pak řez prostoru, v měřítku 1:50. Podle toho může prostor zhodnotit a udělat na něj cenovou nabídku, protože ví jaký bude rozsah prací. Také potřebuje dobře poznat klienta – seznámit se s jeho potřebami - skladbou rodiny (nevyjímaje ani zvířecí miláčky), jejich zálibami a vkusem, aby mu prostor mohl přizpůsobit.

Většina lidí si myslí, že služby architektů si nemohou dovolit, že jsou příliš drahé. Mohla byste nám říci co je na tom pravdy a alespoň trochu přiblížit jak je jeho pomoc cenově náročná?
Cena se odvozuje od dispozice prostoru, nelze tedy mluvit konkrétně. Máme-li přes to mluvit o ceně, pak můžeme uvést, že projekt standardního bytu 3+1 se pohybuje, jen velmi zhruba, v ceně okolo 60.000 Kč. V ceně je obsažen ucelený servis, který zahrnuje i spolupráci s vybranými řemeslníky (zedníky, podlaháři, obkladači, truhláři atd.) a dodavateli. Rovněž zahrnut autorský dozor, který dohlíží, aby byl projekt zrealizován do nejmenšího detailu.

Klient si tedy nemusí dělat starosti se sháněním realizační firmy, ani se obávat nekvalitně odvedené práce.

Přeci jen každý člověk má jiný vkus – každému se líbí něco jiného. Nehrozí tedy, že když si necháme architektem zařídit byt či dům, že pak bude postrádat osobitost a bude spíše představou architekta?
Záleží na přístupu architekta. Megaron se ke svým klientům však snaží přistupovat individuelně. Snaží se naslouchat, vnímat, co má kdo rád - jaké materiály, povrch, barvy, v čem se cítí dobře a z těchto prvků poskládat interiér každému na míru, ale tak, aby garantoval, že poměry, vazby, nápady budou správné a profesionální. U nás je původcem interiéru především klient, interiér osobitost tedy postrádat nemůže.

Práce architekta rozhodně není o tom nutit klientovi svůj názor, byť by to bylo podle nejposlednější módy, ale o tom vytvořit interiér, ve kterém se bude cítit dobře.

Jak dlouho zpravidla trvá tvorba návrhu a následná realizace interiéru?
Jak dlouho potrvá tvorba návrhu a následná realizace, více méně záleží na samotném klientovi a jeho ochotě spolupracovat. Pokud bude klient s architektem maximálně spolupracovat a pravidelně docházet jednou týdně na schůzky s ním, pak je možné kompletní návrh vytvořit za dva měsíce a vše zrealizovat za další 2 – 3 měsíce.

Existují nějaké záruky na práci architekta? Má možnost klient reklamace?
Reklamacím se předchází důslednou přípravou a maximální prezentací jak kresebnou, tak i pomocí vzorků a pokud si klient přeje, pak i pomocí modelu. V projektu se tedy neobjeví věc, s kterou by klient nebyl ztotožněný a vnitřně s ní nesouzněl a pokud ano, hledá se jiné řešení dokud se nenajde to správné.

Mohla byste nám ještě na závěr prozradit Váš sen, který byste si chtěla v této profesi splnit?
Přála bych si, aby se služba bytového architekta stala samozřejmostí a běžně využívanou službou pro každého, kdo chce dobře a kvalitně bydlet.

Příště si práci bytového architekta přiblížíme ještě o trochu více v ukázkách jednotlivých realizací. Podíváme se na to, jak vzniká nový interiér od prvních nesmělých krůčků až po realizaci posledního detailu a uceleného, plně funkčního a estetického celku.

- Ing. arch Šárka Daňková -

Komentáře

Načítám komentáře...