Až se zima zeptá na teplo

Až se zima zeptá na teplo

Možná se zdá téměř nemístné myslet uprostřed parného léta na vytápění, jenže právě nyní je pravá doba pro rozhodnutí, jakým způsobem zateplíme dům, a nejvyšší čas pro přípravu odpovědi zimě, až se zeptá na správné topení. Je přece známo, že teplota vzduchu v místnosti společně s povrchovou teplotou stěn, podlahy a...

Možná se zdá téměř nemístné myslet uprostřed parného léta na vytápění, jenže právě nyní je pravá doba pro rozhodnutí, jakým způsobem zateplíme dům, a nejvyšší čas pro přípravu odpovědi zimě, až se zeptá na správné topení. Je přece známo, že teplota vzduchu v místnosti společně s povrchovou teplotou stěn, podlahy a stropu ovlivňuje psychiku člověka.

Elektrické podlahové vytápění versus plynové
Volba druhu vytápění je jednou z otázek, které je třeba vyřešit jako první. Náklady na vytápění totiž tvoří nejdůležitější část rozpočtu provozu. Jen pro srovnání - tvoří zhruba 66 % veškerých nákladů na energii domu. Říká se, že elektrické vytápění je dražší než vytápění plynové. Je tomu skutečně tak, nebo je to určitý mýtus? Jedno je jisté, všechny úvahy, propočty a srovnání vznikají pouze na základě současných cen. Co ukáže budoucnost, je otázka, která úzce souvisí s politikou a děním ve světě.

Vytápění podlahy
Podlahové vytápění je velmi příjemné a zaručuje jistý komfort. Aby však splňovalo svůj účel, musí dobře fungovat a musí být správně nastaveno a regulováno. Proto je nutné celý proces vytápění řídit programem, který hlídá veškeré údaje, vyhodnocuje nejen teplotu vzduchu, ale i podlahy a provádí automatické korekce. Elektrické vytápění je technologicky i stavebně čistší, snáze regulovatelnější a náběh teplotní křivky je rychlejší. Z toho se posléze odvíjejí i investiční náklady.

Za vším jsou čísla
Při stanovení počátečních investičních nákladů se vycházelo z průměrných cen severomoravského regionu. Z prvního srovnání vyplynulo, že náklady na zavedení a instalaci podlahového plynového vytápění činí 186.300 Kč. U elektrického podlahového vytápění to bylo jen 135.705 Kč, což představuje náklady o 37 % nižší. V obou případech se pochopitelně počítalo s automatickou regulací a řízením celého procesu vytápění. Provozní náklady jsou naopak u elektrického vytápění (31.160 Kč) o 5.107 Kč za rok vyšší než v případě plynového (26.053 Kč). Z toho vyplývá, že elektrické podlahové vytápění není tak finančně náročné a o tolik dražší, jak se tvrdilo.

Další způsoby podlahového vytápění
Například systém podlahového topení Wecoflex spojuje všechny výhody moderního plošného topení. Tepelným nosičem tohoto systému je teplá voda, která protéká velmi ohebnými polybutylenovými trubkami. Z nich se teplo šíří do topné roviny. Patentovaná integrální podložka Wecoflex je montážní pomůcka, která izoluje tok tepla a hluku směrem dolů a odráží teplo nahoru.

Použití
Pro svou univerzálnost se hodí do bytové výstavby i do veřejných objektů. Úsporný provoz topení je dán regulátorem pokojové teploty, který se připojuje konektorem do již připravených zdířek. Tím se umožňuje dosáhnout požadované teploty ve všech místnostech. Využijeme-li přitom i další zdroje energie (například sluneční záření nebo vnitřní zdroj tepla), a zajistíme-li v každé místnosti individuální obsluhu s časovým programem, pak dosáhneme dalších výrazných úspor.

Topná fólie
Fólie se skládá z tepelněodolné polyester-duplex-fólie, která prakticky nepodléhá žádnému procesu stárnutí. Fólie slouží jako přenosový materiál pro paralelní zapojení topných proužků a také jako elektrická izolace. Topná fólie je určena pro novou výstavbu i pro rekonstrukci starších budov. Fólie je dodávána v různých výkonech, a to mezi 70 až 160 W/bm. U podlahového akumulačního vytápění je elektrická energie přeměňována na teplo, které je se zpožděním předáváno přes povrch podlahy do prostoru. K tzv. nabití podlahy dochází pomocí topné fólie, zabudované pod betonovou mazaninou, v době tarifu levnějšího nočního proudu.

-das-

Komentáře

Načítám komentáře...