Co všechno lze sledovat v kuchyni

Co všechno lze sledovat v kuchyni

Jste si jistí, že je nezávadný zlatý nebo kobaltový dekor vašeho krásného, oblíbeného hrníčku, který jste mimochodem koupili tak...

Jste si jisti, že je nezávadný zlatý nebo kobaltový dekor vašeho krásného, oblíbeného hrníčku, který jste mimochodem koupili tak levně?

I nadále sledujeme to, co posuzuje věda zvaná ergonomie u pracovního místa. Jednotlivé požadavky pak přenášíme na konkrétní pracoviště, které máme všichni doma a se kterým se denně setkáváme, do kuchyně. Podle jakých dalších kritérií tedy posuzovat a správně zařizovat kuchyňské pracoviště tak, aby v něm vše správně fungovalo, abychom se zde cítili dobře a nebyly tu žádné závadné materiály?

Fyzická namáhavost; v obecné rovině tady ergonomie například zkoumá, jestli manipulace s břemeny nepřekračují přípustné limity. Posuzuje se jejich hmotnost, frekvence zvedání a přenášení, přípustné dráhy a vzdálenosti. Přeneseno do kuchyně: bude nás zajímat, jak moc se za danou časovou jednotku unavíme a jak únavu snížit kvalitním uspořádáním prostoru, optimalizací výšek pracovních ploch, zařízením, jako je mobilní židle s opěrkami rukou, bederní opěrkou a podobně. Zda není přes míru namáhavé přílišné popocházení po kuchyni (přitom právě lepším uspořádáním a využitím prostoru si ušetříme nejméně několik desítek kroků denně).

Riziko působení škodlivin – posuzuje vhodnost a nezávadnost všech materiálů na pracovním místě. Hodnotí se prašnost prostředí, možný únik chemických látek do ovzduší (například aerosoly z čisticích přípravků) a další faktory negativně ovlivňující zdraví.

V kuchyni to může znamenat například, zda se neuvolňuje formaldehyd z nábytku, koberců, některých typů PVC (formaldehyd ale velice účinně pohlcují některé květiny, které s úspěchem můžeme v kuchyni pěstovat), působení aerosolů, nezávadnost materiálů přicházejících do styku s potravinami nebo naším tělem (jsou z minulosti známy například případy závadných dekorů na sklenkách nebo šálcích a talířích, také závadné příbory nebo plastové misky), už nepoužíváme také staré hliníkové hrnce nebo příbory. Dále musí být garantována nezávadnost silikonových i jiných pečicích forem a kuchyňského náčiní a nádobí. Nádobí s teflonovým a jiným obdobným povrchem kupujeme vždy s příslušným certifikátem kvality. Jedině tak si můžeme být jisti, že v naší kuchyni máme nezávadné nádobí, které neuškodí našemu zdraví.

-ag-
Foto: Archiv In

Související články:
Podle čeho hodnotit kuchyňské pracoviště
Ergonomie – co to vlastně je

Komentáře

Načítám komentáře...