Zdravé a přírodní potraviny, takzvané BIO

Zdravé a přírodní potraviny, takzvané BIO

Chceme-li hovořit o biopotravinách, které si rychle a stále ve větším sortimentu nacházejí cestu na náš stůl, měli bychom začít u...

Chceme-li hovořit o biopotravinách, které si rychle a stále ve větším sortimentu nacházejí cestu na náš stůl, měli bychom začít u ekologického zemědělství, které je jejich producentem a zpracovatelem. Co tedy znamená ekologické zemědělství? Je to zvláštní druh zemědělského hospodaření, které vyrábí živočišné i rostlinné produkty podle jasně daných pravidel. Chrání životní prostředí tím, že omezuje nebo přímo zakazuje používání takových látek a postupů, které ho zatěžují a znečišťují anebo kontaminují potravní řetězec. Naopak se využívá přírodních, biologických koloběhů, důležitou složkou ekologického zemědělství je i údržba krajiny. Ekologické zemědělství produkuje hodnotné a kvalitní potraviny právě tím, že výrazně omezuje to, aby se do celého systému dostávaly syntetické látky, jako jsou umělá hnojiva, veterinární léky nebo pesticidy. U osiv je přesně dáno, čím se smí a nesmí hnojit, postupy ošetřování, sklízení i skladování.

Kvalitní potraviny z ekofarem
Pokud jde o chov zvířat, dbá se na jejich pohodu. Zvířata se chovají přirozeně, volně, bez toho, aby byla deprimovaná nedostatkem místa a pohybu. Maso v kvalitě bio musí pocházet pouze z ekofarem, kterým jsou povolena používat výhradně přirozená krmiva. Nelze tedy přidávat zvířatům antibiotika, hormony, geneticky modifikované suroviny nebo masokostní moučku.

Přísná pravidla
Pravost každé potraviny označené jako biopotravina je garantována certifikátem a ochrannou známkou produktů pocházejících z kontrolovaného ekologického zemědělství.

Proces výroby biopotravin je přísně kontrolován podle zákona o ekologickém zemědělství (zákon číslo 242/2000 Sb.). Tento zákon odpovídá přísným mezinárodním požadavkům. Kontroluje se každoročně a v celé šíři – způsob pěstování nebo chovu, kvalita skladování, zpracování a balení potravin. Označení biopotravin je jednotné na území celé republiky; přiděluje ho každoročně na základě nezávislé kontroly KEZ, o. p. s., (Kontrola ekologického zemědělství) certifikační výbor při Ministerstvu zemědělství ČR.

Biopotraviny lze jen doporučit. Nenechte se proto odradit jejich zpravidla vyšší cenou, nad ní přivřete oči. Nejen, že si pak pochutnáte o mnoho víc, ale ještě uděláte i něco málo pro životní prostředí.

-ag-
Foto: Archiv In

Komentáře

Načítám komentáře...