Vzhůru na nákup biopotravin!

Vzhůru na nákup biopotravin!

Češi jedí stále více biopotravin. Najednou (či možná spíše postupně, ale se zrychlující se tendencí) se kvalita jídla v našich...

Češi jedí stále více biopotravin. Najednou (či možná spíše postupně, ale se zrychlující se tendencí) se kvalita jídla v našich nákupních košících a ledničkách změnila k lepšímu. Protože nabídka souvisí s poptávkou, změna nastala nejprve v regálech obchodů.

Vyhledáváme je, seznamujeme se s nimi a konzumujeme je stále více. Nic nám nebrání – kromě jediného, a to je cena. Ekopotraviny jsou mnohem dražší, přičemž rozdíly jsou u různých produktů ve srovnání s běžnými potravinami různé. Mezi běžným jogurtem za 10 korun a biojogurtem za 22 korun takový rozdíl není, jako třeba mezi zeleninou - mrkví a biomrkví. Přitom pro nezasvěceného saláty, petržel a celer vypadají mnohem hůře, scvrkle, nepravidelně, nelákají prostě svou pravidelností, přerostlostí jako ovoce a zelenina, která toto sice vystavuje na odiv a je lákavá, ale... není prostě bio.

Ale vysoká či vyšší cena nám vadí stále méně, jak se nyní podle posledních průzkumů ukazuje, a tak se biopotraviny kupují pořád více. Dokonce už přes 80 % lidí u nás se dnes řídí při nákupu potravin jejich čerstvostí a dobrou kvalitou, a nikoliv v první řadě cenou, jako tomu bylo ještě před několika lety. Cena je dnes nejdůležitější asi pro 60 % spotřebitelů. Na tuto změnu myšlení konzumentů samozřejmě reaguje obchod.

Kam se pro ně vydat?
Od doby, kdy se u nás objevily, se dají biopotraviny koupit v síti prodejen racionální a zdravé výživy. Počínaje rokem 2000 se už začaly prodávat i v síti supermarketů. Nejdříve to bylo maso – konkrétně hovězí z biofarem, které se začalo objevovat v prodejnách velkých distribučních společností. Na zájem konzumentů a zvýšenou poptávku zareagovali další prodejci, a tak nyní dochází k další změně a k rozšiřování dosažitelnosti biopotravin: koutky bioproduktů a biopotravin se dostaly do hypermarketů, kde se navíc jejich nabídka stále rozšiřuje. Následují je řetězce diskontních prodejen; i tady se projevuje stoupající zájem.

Pro některé biopotraviny se ale můžeme vydat přímo na farmu, k výrobcům – ekozemědělcům. Takový výlet je navíc zajímavý v tom, že se seznámíme s prostředím, kde potraviny vznikají, dozvíme se o nich leccos přímo „z první ruky“. Kromě toho můžeme využít i zásilkové obchody s dovážkou do domu a internetové obchody.

-ag-
Foto: Archiv In

Komentáře

Načítám komentáře...