Spotřebiče: Kam s těmi starými?

Spotřebiče: Kam s těmi starými?

Možná právě u vás nastala ta chvíle, kdy stará lednička řekla dost, definitivně dosloužila a musí se koupit nová. Ale co s tou starou?

To je u nás přísně a zcela přesně dáno. Možností je několik; jedno je však jisté - vysloužilé spotřebiče nemůžeme rozhodně vyhodit do popelnice nebo postavit vedle ní.

5 cest, jak se správně a jednoduše zbavit elektroodpadu

1. V prodejně při nákupu nového přístroje
Podle novely Zákona o odpadech musí každý prodejce elektrozařízení odebrat od zákazníka při koupi nového spotřebiče jeho starý a zajistit jeho ekologickou likvidaci. Co z toho vyplývá? Že starý spotřebič jste si nemuseli povinně kupovat právě tam, kam jej nesete k recyklaci; také je lhostejné, zda si nově kupujete tutéž, nebo jinou značku.

2. V servisu nebo opravně elektrospotřebičů
Pokud spotřebič nelze opravit nebo by oprava stála více než spotřebič nový, můžeme výrobek v opravně či servisu nechat k recyklaci.

3. Ve sběrném dvoře

4. Ve speciálních sběrných nádobách E-boxech
Slouží k odkládání malých elektrospotřebičů (kulmy, fény, rádia, kalkulačky atd.), které se nejčastěji ocitají v popelnicích. V celé republice jsou jich zatím asi dvě tisícovky. Umístěny jsou většinou na obecních úřadech. A pokud ne, o jejich lokalizaci se na obecním úřadě dozvíte.

5. Stacionární sběrné kontejnery na elektroodpad
Zatím jich není mnoho, ale míst přibývá. Do stacionárních kontejnerů se odkládají drobná elektrozařízení (kalkulačky, rádia, malé počítačové vybavení a příslušenství, discmany, telefony atd.). Do těchto kontejnerů ale nepatří televizory, počítačové monitory, zářivky, úsporné žárovky ani baterie.

Sběrné dvory

Režim sběrných dvorů si organizují obce. Například Sběrné dvory hl. města Prahy mohou využít zdarma všichni občané s trvalým pobytem v hlavním městě. Ty, které spravují jednotlivé městské části, pak mohou využít zdarma pouze občané dané městské části.

Ve sběrných dvorech se mohou zdarma odložit vybrané druhy odpadů – objemný odpad (nábytek, zařízení domácnosti), elektroodpad, kovový odpad, dřevěný odpad, odpad z údržby zeleně, suť z bytových úprav (do určitého množství zdarma), papír, sklo, plasty, kartony a nebezpečné složky komunálního odpadu, včetně starých chladicích zařízení.

Kompletní seznam sběrných dvorů najdete na stránkách www.elektrosrot.cz nebo www.sberne-dvory.cz.

Ve sběrném dvoře je vše pečlivě roztříděno, jako v obchodě - a tak televizní obrazovku přidáme k ostatním do oddělení televizí, PC monitory k monitorům, pračky, myčky a sporáky zase jinam - vše podle pokynů obsluhy.

Co se se starými spotřebiči děje dál

Celá recyklace elektroodpadů se skládá ze tří po sobě jdoucích kroků. Jsou to 1) sběr, výkup, transport odpadu a jeho skladování, 2) předběžné třídění a demontáž a 3) vlastní recyklační proces.

Z toho je zřejmé, že my jako majitelé domácích spotřebičů vlastně vidíme jen malou část kroku prvního. A to když buď neseme spotřebič do obchodu ke zpětnému odběru, vezeme do sběrného dvora, či jej vhodíme do příslušného kontejneru.

Dále čeká elektroodpad ještě dlouhá cesta, na jejímž konci je zase o něco méně zatížené životní prostředí, ušetřená energie a také materiál k novému využití. Příklad? Třeba taková zářivka se dá až z 90 % recyklovat a suroviny z ní znovu použít.

-ag-
Foto: www.profimedia.cz 

Komentáře

Načítám komentáře...