Vše, co potřebujete vědět o třídění odpadu

Kuchyně

Autor:

Odpadků je kolem nás stále více. Pokud jimi nechceme být za pár let doslova zavaleni, měli bychom odpad třídit. Mnozí se ale vymlouvají, že nevědí, jak na to. Tady jsou nejdůležitější informace pro třídění odpadu z domácností.

Čtyři druhy odpadu

Kuchyně

Autor:

Odpad, který vzniká v našich domácnostech, lze primárně rozdělit do čtyř skupin: odpad recyklovatelný, objemný, nebezpečný a ostatní. Část odpadu je opětovně využitelná. Pro jeho likvidaci slouží speciální popelnice/kontejnery, které jsou barevně označené podle toho, co je určeno k vhození do jejich útrob.

Papír – modrá

Patří sem: noviny, časopisy, sešity, letáky, knihy, lepenka, krabice...

Nepatří sem: znečištěný výše uvedený papír (mokrý, mastný), kopíráky, voskovaný papír, nápojové kartony, papírové pleny, použité hygienické potřeby, kapesníčky apod. Časopisy i jiné dokumenty mohou být sepnuté kancelářskými svorkami. Není třeba odstraňovat ani fóliová okénka z obálek.

Sklo – zelená/bílá

Patří sem: láhve, skleněné nádoby, střepy z tabulového skla.

Nepatří sem: keramika a porcelán, autosklo, zrcadla, drátěné sklo.

Plasty – žlutá

Patří sem: PET láhve, kelímky, sáčky, obaly z plastů, polystyren.

Nepatří sem: novodurové trubky, linoleum a PVC obecně, obaly od nebezpečných látek.

PET láhve je třeba před vhozením sešlápnout, víčko poslouží k zavření tak, aby se láhev znovu nenafoukla. I etiketa může zůstat na svém místě. Obaly od potravin dokonce není ani třeba nijak důkladně vymývat. Stačí letmé opláchnutí či vyškrábnutí zbytků.

Kartony – oranžová

Kartony od nápojů (džusy, mléko) nepatří do modrých kontejnerů jako papír, ale do popelnic nebo pytlů označených oranžovou barvou. Nelekejte se, že karton do popelnice nestrčíte – otvor je uzpůsoben tak, aby se jím procpaly pouze smačknuté kartony. Před vhozením jej vypláchněte vodou, sešlápněte a zavíčkujte.

Ne všechna města tyto odpady umožňují třídit. Pokud oranžovou popelnici nenajdete, je třeba kartony vyhodit do směsného odpadu. Některá města organizují sběr kartonů samostatně svozem, případně jej kombinují s plasty.

Hnědá – kompostovatelný odpad

Kuchyně

Autor:

Pokud nemáte vlastní zahrádku a na ní kompost (případně přenosnou kompostovací nádobu), můžete v některých případech kompostovatelný odpad ukládat na sběrné dvory. Jedná se o větve, listí, trávu, zbytky jídel, čajové sáčky, sedliny kávy i s papírovým filtrem, zbytky ovoce a zeleniny apod.

Do kompostu nepatří maso a kosti, oleje, mastné a tekuté potraviny, uhynulá zvířata, pytlíky z vysavače, oharky z cigaret, uhelný popel, smetí z ulice.

Začneme už v kuchyni

Mnoho domácího odpadu pochází z kuchyně – během vaření vyprodukujeme velké množství odpadků nejrůznějšího druhu. S jejich tříděním můžeme začít právě tady – nejenže se tak budeme chovat ekologicky, ale naše kuchyň bude čistá a bez zápachu.

Nejlepší je si pořídit speciální odpadkové koše na tříděný odpad zvané sortery. Bývají umístěny v dolní kuchyňské skříňce a skládají se z několika oddělených plastových košů, které jsou určeny pro organický a anorganický odpad.

Titulní foto: Thinkstockphotos.com

Komentáře

Načítám komentáře...