Úsporná svítidla

Úsporná svítidla

14.11.2001 představilo středisko pro efektivní využívání energie SEVEn, o.p.s. ve spolupráci s Design Centrem ČR vítězné návrhy soutěže o nejlepší design svítidla kompatibilního s energeticky úsporným světelným zdrojem. Soutěž se uskutečnila v rámci projektu Iniciativa pro energeticky úsporné osvětlování (mezinárodní...

14.11.2001 představilo středisko pro efektivní využívání energie SEVEn, o.p.s. ve spolupráci s Design Centrem ČR vítězné návrhy soutěže o nejlepší design svítidla kompatibilního s energeticky úsporným světelným zdrojem. Soutěž se uskutečnila v rámci projektu Iniciativa pro energeticky úsporné osvětlování (mezinárodní program, probíhající v sedmi zemích světa, zpracovaný Mezinárodní finanční korporací (IFC) a financovaný Mezinárodním fondem ochrany životního prostředí (GEF). Program si klade za cíl snížení emisí oxidu uhličitého (CO2) prostřednictvím snížení energetické náročnosti osvětlování).

Cíl soutěže
Cílem soutěže „úsporná svítidla“ bylo navrhnout nové netradiční svítidlo pro praktické využití v domácnosti, u kterého je použita úsporná zářivka. Návrh designu měl respektovat vlastnosti úsporných zářivek, praktickou využitelnost svítidla a jeho nízkou výrobní cenu.

Přestože lze vhodně zvolenou úpornou zářivku bez problémů použít do většiny běžných svítidel, pro některé spotřebitele zůstává velikost a tvar úsporných zářivek jednou z bariér širšího použití tohoto světelného zdroje. Úsporné zářivky jsou dnes vyráběny v různých velikostech a tvarech. K dostání jsou dokonce i ve tvaru klasických žárovek a dalších tvarů s vnější krycí baňkou, které jsou konstruovány pro použití i bez stínění, tzn. neoslňují a mají příjemný dekorativní tvar. Existují i stmívatelné úsporné zářivky s odděleným předřadníkem.

Použití nevhodného svítidla může vést k horší kvalitě osvětlení, nižší světelné pohodě a nižšímu využití světelného toku zdroje. Soutěž chce proto upozornit na výhody a omezení úsporných světelných zdrojů ve vztahu ke svítidlům a představit návrhy svítidel „šitých na míru“ úsporným zářivkám.

Kategorie soutěže
Soutěž byla vypsána ve třech kategoriích: ELI, Philips a Osram. Kategorie ELI byla určena pro svítidlo s úspornou zářivkou běžného trubičkového tvaru, kategorie Philips pro zdroj Ambiance 20W, s vnějším krytím ve tvaru baňky a kategorie Osram pro světelný zdroj Dulux T/E 26W s odděleným elektronickým předřadníkem, vhodným i pro stmívání. Celkem se soutěže zúčastnilo 46 soutěžících se 47 pracemi. Mezi soutěžícími byli i studenti z pěti škol (VŠUP Praha, Univerzita T. Bati Zlín, VUT Brno, Technická univerzita Liberec, SŠUR a VOŠ Brno).

Ceny byly uděleny takto:
Hlavní cena soutěžní práce č. 8 Durynk autor René Šulc, Kč 40.000,–

Práce byla ohodnocena za lapidárnost nápadu a vyřešení zadání – nízká pořizovací cena a jednoduchost. Přínos návrhu spatřuje v optimálním využití vlastností chladného zdroje, který dovoluje umísťovat přísavku jako variabilní nosič stínítka.

Cena v kategorii ELI Kč 20.000,–
Soutěžní práce č. 05 Lamely – stolní, autorka Petra Hajská. Základní idea použití adjustovatelných lamel opatřených reflektivní povrchovou úpravou dává velmi dobrý neočekávaný technicistní (high-tech) efekt. Lamelové svítidlo je zajímavé svojí jednoduchostí pro výrobní program.

Zvláštní cena ELI s finanční odměnou Kč 10.000,– v rámci kategorie ELI
byla udělena soutěžní práci č. 32 PHILKARTO, autor Pavel Jílek, za originální uchopení principu trvale udržitelného rozvoje, tj. propojení využití recyklovaných materiálů s energetickou úsporou použitého světelného zdroje.

Cena v kategorii OSRAM
Soutěžní práce č. 05 Lamely – nástěnná, autorka Petra Hajská.
Komorní nástěnné svítidlo vtipně využívá vlastnosti přestavitelnosti žaluzií se sympatickým dekorativním efektem. Svítidlo lze alternativně vybavit stmívatelným elektronickým předřadníkem.

Cena v soutěžní kategorii PHILIPS
Soutěžní práce č. 04 Philips 01, autorka Friedrichová Barbara. Závěsné svítidlo s vloženým zdrojem mezi dvěma rozptylnými deskami s profilací evokující klasický tvar žárovky. Svítidlo zaujalo jednoduchým výtvarným efektem.

Zvláštní cena firmy Microset, spol. s r.o.
Soutěžní práce č. 31 Louč 1 – 3, Válec a Panel, autor Jiří Kočandrle
Cena byla udělena za ucelenou kolekci svítidel použitelných ve své rozmanitosti při zařizování různých interiérů s aplikací systému NISSOT.Kritéria pro hodnocení soutěžních návrhů byly následující:
Originalita, kreativita a celková estetická úroveň řešení
Volba materiálů a jejich vzájemný soulad
Respektování základních požadavků na hygienu, ergonomii a bezpečnost
Ekonomicko – technologická (energetická a materiálová náročnost výroby, provozu a likvidace),
Esteticko – sociologická (respektující udržitelný rozvoj společnosti) a vztah k životnímu prostředí.

Členy hodnotitelské poroty byly známé osobnosti v oblasti designu, osvětlování a architektury: Prof. akad. arch. Jan Fišer, Akad. arch. Josef Horný, Prof. akad. mal. Marián Karel, Karel Kobosil a Doc. Ivana Čapková. Odborní poradci poroty byli: Ing. Martin Dašek, SEVEn, o.p.s.; Ing. Martin Vozňák, OSRAM; Ing. Soňa Babická, Philips; PhDr. Miroslav Vlček, Microset, s.r.o. a Ing. Tomáš Poslt, Ing. L. Vyrtych, Elektrotechnický závod.

Vernisáž výstavy oceněných a dalších prací z této soutěže se koná v pondělí 19. listopadu v 17.00 hodin v galerii Design Centra ČR, Jakubské nám. 5, Brno. Výstava potrvá do 7. prosince 2001.

Komentáře

Načítám komentáře...