Nový typ elektroměru

S ohledem na připravovanou liberalizaci obchodování s elektřinou zvolila Pražská energetika (PRE) pro své zákazníky z řad domácností nový typ elektroměru. Může registrovat dodávky elektrické energie až ve čtyřech tarifních pásmech a přitom má velký měřicí rozsah a schopnost zaznamenat neoprávněné zásahy do měření....

S ohledem na připravovanou liberalizaci obchodování s elektřinou zvolila Pražská energetika (PRE) pro své zákazníky z řad domácností nový typ elektroměru. Může registrovat dodávky elektrické energie až ve čtyřech tarifních pásmech a přitom má velký měřicí rozsah a schopnost zaznamenat neoprávněné zásahy do měření. Nový typ elektroměru může v budoucnu umožnit dálkový odečet spotřeby bez přítomnosti zákazníka v domácnosti.

„Tato technologie nám umožňuje poprvé změřit veškeré odebrané množství energie, i doposud prakticky neměřitelné minimální odběry,“ říká František Krákora, obchodní ředitel PRE. „Byl bych špatný obchodník, kdybych tuto možnost nevyužil. Výhodu pro zákazníka spatřuji v tom, že je možné změřit i okamžité maximum a tím naprosto objektivně stanovit potřebnou velikost jističe, podle které se bude určovat výše pevné platby za odebranou energii,"doplnil Krákora.

Na základě posouzení nabídek více dodavatelů vybrala v roce 2000 komise složená z odborníků společností PRE a Cejchovny elektroměrů Praha (CEP) nabídku společnosti ZPA CZ z Trutnova. Zajištěním dodávek měřicí techniky pak v souladu se zákonem pověřila PRE 30. května 2000 svoji dceřinou společnost CEP, provádějící metrologické služby, nákup, cejchování, opravy a montáž elektroměrů.

Je to poprvé na našem trhu, kdy výrobek českého producenta svými vlastnostmi předčí zahraniční konkurenci. Výrobky ZPA CZ totiž umožní nahradit dosud užívané elektromechanické elektroměry z dovozu tuzemskými elektronickými i pro maloodběratele. Elektroměry české provenience navíc dokáží zcela přesně změřit odebranou energii. Navíc se dostávají na trh v období, kdy se zavádí nová tarifní soustava plateb za elektřinu. Ta zohledňuje velikost jističe jako pevnou složku ceny za dodávku elektrické energie pro domácnosti i podnikatele.

Od 1. června 2000 platí zákon č. 28/2000, kterým byla i pro distributory elektrické energie stanovena povinnost zajišťovat dodávky elektroměrů formou veřejné obchodní soutěže. PRE z tohoto důvodu prověřuje veškeré smlouvy uzavřené před jeho účinností. „V případě smluvních vztahů s CEP však musíme postupovat velice uvážlivě, protože tyto smlouvy obsahují prvky exkluzivity zajišťující CEP určitou návratnost investovaných prostředků,“ uzavřel Krákora.

- Pražská energetika -

Komentáře

Načítám komentáře...