ČMSS vyhlásila studentskou soutěž „Byt ČMSS 2003“

Posluchači stavebních fakult a fakult architektury mohou za svůj návrh architektonického řešení typového panelového bytu 3+1 získat první cenu ve výši 30 tisíc Kč. V České republice představují byty v panelových domech podstatnou část bytového fondu. Existuje zde více než 1,2 milionu takových bytů. Naprostá většina...

Posluchači stavebních fakult a fakult architektury mohou za svůj návrh architektonického řešení typového panelového bytu 3+1 získat první cenu ve výši 30 tisíc Kč.

V České republice představují byty v panelových domech podstatnou část bytového fondu. Existuje zde více než 1,2 milionu takových bytů. Naprostá většina těchto bytových jednotek vykazuje velkou zchátralost způsobenou podceňováním a zanedbáváním údržby v uplynulých letech. Pro jejich obyvatele, kteří jsou dnes stále častěji současně i jejich vlastníky, je proto prioritou komplexní rekonstrukce a modernizace panelových bytů, aby odpovídaly požadavkům na moderní bydlení a poskytovaly dostatečný komfort.

Za vyhlášením soutěže “Byt ČMSS 2003“ stojí snaha ČMSS rozšířit nabídku možností pro rekonstrukce a modernizace panelových bytů a upozornit na zajímavé a netradiční alternativy úprav tohoto typu bydlení. Na soutěži s vyhlašovatelem spolupracuje Česká komora architektů. Soutěž je určena posluchačům Fakulty stavební ČVUT v Praze, Fakulty architektury ČVUT v Praze, Fakulty stavební VUT v Brně, Fakulty architektury VUT v Brně, Fakulty architektury TU v Liberci, Fakulty stavební VŠB-TU v Ostravě, Katedry architektury VŠUP v Praze a AVU v Praze, obor Architektonická tvorba.

Předmětem soutěže je zpracování soutěžního návrhu na architektonické řešení typového panelového bytu 3+1 ve stavebních soustavách T06 B, T08 B, B-70 a VVÚ-ETA. Soutěžní návrh bude předložen v jednom vyhotovení. Jeho součástí je:

  • vyplněná přihláška


  • výstavní panel s grafickým ztvárněním soutěžního návrhu (KAPA deska formátu B1 orientovaná na výšku), které by musí dostatečně charakterizovat soutěžní návrh


  • průvodní zpráva (podrobné informace o koncepci řešení včetně ekonomické náročnosti). Řešení musí respektovat statiku domu a náklady na rekonstrukci nesmí překročit částku 500 tisíc Kč (odhad projektových, materiálových a stavebně-pracovních nákladů).


  • Kompletní soutěžní návrh je nutné doručit na adresu vyhlašovatele nejpozději 28. února 2003 (ČMSS, Vinohradská 3218/169, 100 17 Praha 10).

    Veškeré informace týkající se soutěže, přihlášku i soutěžní podmínky lze nalézt také na internetové adrese www.cmss.cz.

    Komentáře

    Načítám komentáře...