Program Dostupné bydlení rozšířený o expresní čerpání a zjednodušené vyřizování Hypotéky

Program Dostupné bydlení rozšířený o expresní čerpání a zjednodušené vyřizování Hypotéky

GE Capital Bank uvedla loni v květnu na trh program Dostupné bydlení. Mimo jiné jako první na českém trhu v něm nabídla všem klientům hypotéku na 85% tržní ceny nemovitosti. Po roce přichází s rozšířením tohoto programu o další dvě novinky. Jde o expresní čerpání Hypotéky již na návrh na vklad do katastru nemovitosti...

GE Capital Bank uvedla loni v květnu na trh program Dostupné bydlení. Mimo jiné jako první na českém trhu v něm nabídla všem klientům hypotéku na 85% tržní ceny nemovitosti. Po roce přichází s rozšířením tohoto programu o další dvě novinky. Jde o expresní čerpání Hypotéky již na návrh na vklad do katastru nemovitosti a druhou novinkou je poskytnutí Hypotéky bez ověření příjmů klienta.


Program Dostupné bydlení rozšířený od června má nyní pět hlavních výhod:
- Expresní čerpání hypotéky
- Zjednodušené vyřizování
- Hypotéka na 85% tržní ceny nemovitosti
- Možnost předčasného splacení bez sankcí
- Roční úroková sazba od 6,09%

Expresní čerpání hypotéky
Jedním z klíčových faktorů pro zájemce o nové bydlení je rychlost vyřízení Hypotéky a jejího čerpaní. Již před dvěma roky GE Capital Bank jako první na trh nabídla vyřízení Hypotéky standardně do pěti dnů od předání dokladů klientem bez požadavku na příplatek za expresní vyřízení. „Rychlost čerpání hypotéky však ovlivňují i faktory, které ovlivnit nemůžeme – například rychlost zápisu do katastru nemovitostí. Chceme proto klientům nabídnout řešení, jak urychlit čerpání Hypotéky i navzdory často zdlouhavému zápisu do katastru,“ řekl Libor Ostatek.

GE Capital Bank nyní jako jediná banka na českém trhu umožňuje klientům čerpání Hypotéky pouze na základě návrhu na vklad zástavního práva bez dokončeného zápisu zástavního práva k nemovitosti do katastru nemovitostí. Na základě podání návrhu lze čerpat z poskytnuté hypotéky 1,5 mil. Kč, a to již do deseti dní od převzetí podkladů bankou. Zbývající část Hypotéky je možné čerpat již za standardních podmínek – tedy po zapsání zástavního práva do katastru nemovitostí.

Zjednodušené vyřizování
„Dosud se banky na českém trhu při posuzování žádostí o Hypotéky zaměřují na klienty a jejich schopnost splácet. Samotná nemovitost není v jejich rozhodovacích procesech prioritní. GE Capital Bank se rozhodla změnit dosud na českém trhu obvyklý pohled – při posuzování hypotéky se již nedíváme primárně na zákazníka, ale na kvalitu zajištění. To nám umožňuje dát klientům důvěru a poskytnout jim Hypotéku bez ověření jejich příjmů,“ řekl Libor Ostatek.

Klient, který má příjem ze závislé činnosti, uvede do „Prohlášení o příjmu“ svůj hrubý příjem za posledních 12 měsíců, který již nedává potvrzovat mzdové účtárně. Podnikatelé uvedou své celkové roční příjmy a výdaje před zdaněním a předají GE Capital Bank fotokopie daňových přiznání za uplynulá dvě zdaňovací období.

Hypotéka bez ověřování příjmů je poskytována do výše 55% ceny nemovitosti.

Hypotéka na 85% tržní ceny nemovitosti
K hlavním pilířům programu Dostupné bydlení, který zpřístupnil hypotéky i těm, kteří na ně do té doby „nedosáhli“, patří poskytnutí hypotéky na 85% tržní ceny nemovitosti. Přitom na českém hypotečním trhu je hypotéka obvykle poskytována na 70% ceny nemovitosti. Hypotéka na 85% ceny nemovitosti je poskytována standardně všem klientům GE Capital Bank bez jakýchkoliv dodatečných podmínek. V rámci programu Dostupné bydlení GE Capital Bank dosud poskytla 1.679 Hypoték v objemu 1,6 mld. Kč.

Možnost předčasného splacení
GE Capital Bank dává klientům v rámci programu Dostupné bydlení nejen zmíněnou možnost volby (v typu sazby, rychlosti zpracování, pojištění atd.), ale i volnost. Hypotéka GE Capital Bank umožňuje totiž předčasné splacení Hypotéky bez sankčních poplatků. V případě Hypotéky s jednoletou fixní sazbou je možné splatit celou částku již po 12 měsících.

Roční úroková sazba od 6,09%
Důležitým prvkem programu Dostupné bydlení je příznivá úroková sazba. Úroková sazba Hypotéky pro následující fixní periody je:

jednoletá fixní perioda 6,09% p. a.
dvouletá fixní perioda 6,39% p. a.
pětiletá fixní perioda 6,79% p. a.

Tyto úrokové sazby jsou poskytovány bez limitů na výši Hypotéky, druh a stav nemovitosti. Klient má po uplynutí fixní periody absolutní volnost, tedy i možnost jednorázového splacení zbylé částky Hypotéky.

-Jan Hainz, GE Cupital Bank, a.s -

Komentáře

Načítám komentáře...