Výstavba bytů v 1. pololetí stoupla

Bytová výstavba v ČR nadále roste. V 1. pololetí letošního roku se začalo stavět 15.979 bytů, což je o 12,7 procenta více než ve stejném období loni. O výrazných 46,8 procenta se meziročně zvýšila výstavba bytů v bytových domech a o 44,2 procenta v domech s pečovatelskou službou a penziónech. Vyplývá to z údajů, které...

Bytová výstavba v ČR nadále roste. V 1. pololetí letošního roku se začalo stavět 15.979 bytů, což je o 12,7 procenta více než ve stejném období loni. O výrazných 46,8 procenta se meziročně zvýšila výstavba bytů v bytových domech a o 44,2 procenta v domech s pečovatelskou službou a penziónech. Vyplývá to z údajů, které zveřejnil Český statistický úřad (ČSÚ).

Zvýšil se i počet dokončených bytů. V 1. pololetí letošního roku bylo dokončeno 11.578 bytů, tedy o 21,4 procenta více než v 1. pololetí roku 2001. O 2,9 procenta na 126.448 bytů se zvýšil i počet rozestavěných bytů.

Nejvyšší podíl zahajovaných staveb evidovali statistici v Praze, a sice 17,4 procenta z celkového počtu. Nejméně bytů se naopak začalo stavět v Královéhradeckém kraji (0,9 procenta) a v Libereckém kraji (3,5 procenta).

Nejvyšší nárůst dokončených bytů zaznamenal ČSÚ u bytů v rodinných domech (o 18,7 procenta) a u bytových domů (o 13,3 procenta). Hlavní podíl (41,9 procenta) připadl na byty dokončené v rodinných domech. Z územního hlediska bylo nejvíce dokončených bytů v Praze 16,3 procenta a ve Středočeském kraji 13,3 procenta, nejmenší potom v Karlovarském kraji 1,7 procenta.

Rozestavěnost rostla ve většině forem bytové výstavby. Výjimku tvořila kategorie nástaveb, přístaveb a vestaveb, kde klesla o 0,3 procenta. O 8,6 procenta se snížila rovněž v kategorii bytů ve stavebně upravených nebytových prostorách. Nejvyšší podíl rozestavěnosti byl u rodinných domů (48,2 procenta), nejnižší pak u domů v nebytových stavbách (2,2 procenta). Podíl rozestavěnosti byl ke konci 1. pololetí nejvyšší ve Středočeském kraji (16,4 procenta) a nejnižší v Karlovarském kraji (2,4 procenta).

Rozestavěnost se dlouhodobě zvyšuje vlivem předstihu počtu zahájených bytů před počtem dokončených bytů a zahrnuje i byty, jejichž výstavba byla dočasně zastavena.

Jak uvádí ČSÚ, v prvním pololetí 2002 byla dokončena modernizace 6369 bytů, což je o 8,2 procenta více než ve stejném období minulého roku. Nejvíce modernizací bylo dokončeno v hlavním městě Praze.

-čtk-

Komentáře

Načítám komentáře...