Skanska ŽS a.s. předala do provozu další modernizovaný úsek I. tranzitního železničního koridoru

Na modernizované železniční trati mezi Ústím nad Orlicí a Českou Třebovou zmizely nebezpečné přejezdy. Zmodernizovaný traťový úsek Ústí nad Orlicí – Česká Třebová byl slavnostně předán do provozu ve čtvrtek 11. března. Skanska ŽS tak během dvaceti měsíců dokončila další významnou část výstavby I. národního...

Na modernizované železniční trati mezi Ústím nad Orlicí a Českou Třebovou zmizely nebezpečné přejezdy.

Zmodernizovaný traťový úsek Ústí nad Orlicí – Česká Třebová byl slavnostně předán do provozu ve čtvrtek 11. března. Skanska ŽS tak během dvaceti měsíců dokončila další významnou část výstavby I. národního tranzitního železničního koridoru v hodnotě téměř 1 mld. Kč.

Ústí nad Orlicí, 11. března - Optimalizace traťového úseku, který je součástí I. národního (součást IV. Panevropského) tranzitního železničního koridoru Berlín – Praha – Brno – Břeclav - Vídeň, trvala jeden a půl roku a jejímu slavnostnímu předání byl přítomen komisař Evropské unie Michel Barnier. Stavba byla financována společně Státním fondem dopravní infrastruktury (SFDI) a fondem ISPA. Evropská komise na tento projekt přidělila částku 14,3 mil. EUR. „Jde o první velkou dokončenou stavbu na železničním koridoru v České republice, kterou spolufinancovala Evropská unie prostřednictvím fondu ISPA“, říká Ing. Vladimír Mikeš, ředitel stavby.

Projekt, který realizovala Skanska ŽS a.s. pro zadavatele a současně investora Správu železniční dopravní cesty, státní organizaci (SŽDC), celkově zlepší úroveň a bezpečnost železniční dopravy. Nový úsek také umožní vlakovým soupravám jízdu rychlostí až 160 km/h. Součástí stavby bylo také zrušení dvou stávajících úrovňových železničních přejezdů. Nebezpečný železniční přejezd v Hylvátech byl nahrazen mimoúrovňovým křížením trati po novém silničním nadjezdu, který spojil městskou část Hylváty se silnicí I/14. Většina staveniště byla pod trvalou kontrolou veřejnosti, protože úsek prochází zastavěnou částí Ústí nad Orlicí, celou obcí Dlouhá Třebová a zasahuje až do sídliště Lhotka v České Třebové. Stavební práce byly prováděny v nepřetržitých výlukách bez přerušení železničního provozu v sousední koleji.

Díky provedené přeložce původní trati pojedou nyní vlaky v úseku mezi stanicí Dlouhá Třebová a odbočkou Parník po nově vybudované estakádě. Ta je dlouhá 417 metrů a byla dominantní částí stavby. Nejnáročnějším pozemním objektem byla rekonstrukce původní empírové budovy v zastávce Ústí nad Orlicí – město, která je zapsanou jmenovitou kulturní památkou. V této stanici vznikl také bezbariérový podchod pro pěší.

-SKANSKA-

Komentáře

Načítám komentáře...