Stavební parcely bez DPH jen do konce dubna

Podle dosavadní verze návrhu zákona o DPH, který byl odeslán do Senátu, bude při převodu stavebních pozemků odváděna DPH v základní sazbě (tj. dle současného návrhu 19%). Tím se náklady na pořízení bydlení razantně zvýší. „Je vůbec otázkou, nakolik je tento krok systémový s ohledem k tolik proklamované výjimce,...

Podle dosavadní verze návrhu zákona o DPH, který byl odeslán do Senátu, bude při převodu stavebních pozemků odváděna DPH v základní sazbě (tj. dle současného návrhu 19%). Tím se náklady na pořízení bydlení razantně zvýší.

„Je vůbec otázkou, nakolik je tento krok systémový s ohledem k tolik proklamované výjimce, kterou naše reprezentace vyjednala s EU pro oblast bydlení. Náklad na stavební pozemek je totiž při zajištění bydlení jednou z nejpodstatnějších položek.“ říká Aleš Novotný, výkonný ředitel CENTRAL GROUP.

Základní sazbou by měli být zdaněny i stavební práce při výstavbě inženýrských sítí a komunikací. „I tato úprava vrhá na vládní politiku podpory bydlení negativní světlo, neboť zajištění příslušné infrastruktury je opět nutnou podmínkou jakékoli další výstavby a náklady na ni se mohou pohybovat v desítkách procent celkových nákladů“, dodává Aleš Novotný. Podle Novotného tato část návrhu zákona navíc reprezentuje jednu z oblastí, kde je výklad velmi nejednoznačný, a není tedy vůbec zřejmé, které části staveb budou do základní sazby zahrnovány (jedná se zejména o přípojky k domům).

Zákon o DPH, který má začít platit od 1. 5. 2004 a jehož novela bude mít na trh bydlení zásadní vliv, zatím není schválen. Dle průběhu legislativního procesu se lze oprávněně obávat dalších neočekávaných a patrně i nesystémových změn. Podle Novotného dosavadní návrhy stále trpí celou řadou výkladových nejednoznačností, které zásadně komplikují přípravu developerů a dalších subjektů na změny zakotvené zákonem. S ohledem ke lhůtám, které zákonodárný proces obvykle má, nelze očekávat, že by do data účinnosti byl podepřen dostatečným aparátem prováděcích a výkladových předpisů, jak je to jinak obvyklé.

-Central Group-

Komentáře

Načítám komentáře...