Nový produkt Autodesku pro CAD spolupráci

Nový produkt Autodesku pro CAD spolupráci

Novou aplikací usnadňující týmovou spolupráci během procesů projektování a konstruování je Autodesk DWF Composer. Tato nová aplikace umožňuje efektivní elektronickou výměnu CAD dat, jejich prohlížení, revize, tisk, připomínkování a poznámkování - vše s využitím úsporného publikačního formátu DWF. Připomínky členů týmu...

Novou aplikací usnadňující týmovou spolupráci během procesů projektování a konstruování je Autodesk DWF Composer. Tato nová aplikace umožňuje efektivní elektronickou výměnu CAD dat, jejich prohlížení, revize, tisk, připomínkování a poznámkování - vše s využitím úsporného publikačního formátu DWF. Připomínky členů týmu lze přímo načíst do CAD aplikací rodiny AutoCAD 2005, kde lze spravovat sady připomínek, jejich stav a historii. Součástí DWF Composeru je Autodesk DWG Viewer pro prohlížení DWG výkresů verze 2005 a jejich tisk či publikování do DWF.

Aktuální verzí formátu .DWF je DWF6, který podporuje vícelistové soubory, správu hladin a pohledů, ochranu dat heslem. DWF může obsahovat informace o hladinách, pohledech, hyperodkazech a měřítku z originálního DWG výkresu. Lze rovněž publikovat informace připojené k jednotlivým entitám.

Technologie Autodesku WHIP! a otevřený formát DWF (Design Web Format™) optimalizovaný pro oblast CAD umožňuje rychlé, efektivní a bezpečné elektronické publikování výkresových a návrhových dat v prostředí sítě internet a intranet, s minimálními nároky na kapacitu přenosového pásma. Prezentace CAD či GIS výkresů, map a modelů na intranetu nebo internetu je pomocí DWF technologie velmi rychlá a snadná. Oproti formátu PDF nabízí DWF v oblasti CAD dat řadu podstatných výhod:

• Zachová se struktura hladin a pohledů v e-Plot výstupu (viewer je pak umožňuje přepínat) • podpora redline připomínek - grafických komentářů (RML/XML) s možností zpětného načtení do AutoCADu(!) • snazší a rychlejší publikování z AutoCADu, Inventoru, Revitu či jiné Autodesk aplikace (není třeba kupovat nebo shánět další tiskové utility) • bezplatný systémový ovladač pro Windows (pseudotiskárna) DWFwriter - publikování DWF z jakékoliv Windows aplikace! • snazší zoom/pan ve vieweru • zachovají se hyperodkazy uvnitř výkresu • kompaktnější výstup (kratší výstupní soubory) • vícelistové (vícestránkové) DWF soubory - "projektová kniha" v jednom souboru • uchopování objektů při odměřování v DWF • snadná scriptovatelnost vieweru (např. na Web stránce), možnost tvorby aplikací • podpora drag-n-drop DWF souborů z Webu do AutoCADu (asociovaný blok) - např. Web katalogy • vícestránkový tisk, tisk v měřítku, ochrana heslem (až od verze DWF6) • možnost publikování "inteligence" výkresu, vlastností entit (ADT) • možnost tisku černou barvou na jakékoliv tiskárně • možnost autoinstalace prohlížeče • CAD podpora na PocketPC (PocketCAD DWFview), Linuxu, Macu a další platformách (Java CADviewer) • oficiální knihovna funkcí pro tvorbu .DWF

Mezi nevýhody DWF lze pak zařadit:
• Delší prvotní download vieweru (4.6MB VVE1, resp. 26MB - VVE2, resp. cca 2MB - Express Viewer nebo Whip!), pokud se nepoužije autoinstall - pokud viewer již není na PC • Acrobat Reader má na počítači "každý" • Menší sortiment platforem (OS) podporovaných aplikací "oficiálního" prohlížeče

Publikování do formátu DWF
Publikování výkresů do formátu DWF je možné ze všech produktů firmy Autodesk (AutoCAD již od AutoCADu Rel.13, Inventor, Revit, Architectural Desktop, MapGuide...), a dnes už i z většiny non-Autodesk CAD aplikací (MicroStation, SolidWorks, atd.), popř. lze konvertovat soubory z formátu HPGL2. Pro tisk z Windows aplikací do souborů formátu .DWF slouží driver Autodesk DWF Writer (bezplatný systémový ovladač pro Windows). Autodesk tak poskytuje nástroje pro bezplatné vytváření, zobrazování a tisk souborů ve výměnném formátu DWF.

K prohlížení a tisku těchto dat lze použít bezplatné nástroje WHIP viewer (jednoduchý plugin pro internet browsery, jen pro starší formáty DWF), Volo View Express (samostatná aplikace + browser plugin, včetně redline, doporučujeme kratší 'DWF-only' verzi) nebo komerční aplikaci Volo View (či její variantu Powered by Volo View) a nový Express Viewer/DWF Viewer s podporou formátu DWF6. K dispozici jsou též prohlížeče formátu DWF pro další platformy (PocketPC, Mac OS X, Java... - např. CADviewer, inViso, Brava, Myriad...).

-Xanadu s.r.o., divize CAD Studio-

Komentáře

Načítám komentáře...