Mezinárodní konference Zastřešení budov

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ / FAKULTA STAVEBNÍ / ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ pořádá 3. ročník mezinárodní konference ZASTŘEŠENÍ BUDOV, která se bude konat ve dnech 23. 3. – 24. 3. 2005 na Fakultě stavební VUT v Brně Na konferenci budou prezentovány vědecké práce týkající se problematiky střešních konstrukcí a...

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ / FAKULTA STAVEBNÍ / ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ
pořádá 3. ročník mezinárodní konference ZASTŘEŠENÍ BUDOV, která se bude konat ve dnech
23. 3. – 24. 3. 2005 na Fakultě stavební VUT v Brně
Na konferenci budou prezentovány vědecké práce týkající se problematiky střešních konstrukcí a nejnovějších poznatků z oblasti materiálů a technologií provádění.Konference bude rozdělena do jednání ve 3 sekcích:


1. Statika a architektura střech

2. Střešní pláště a jejich detaily

3. Vady poruchy a sanace střechBližší informace: Garant konference: Ing. Jan Škramlik, tel.: +420 541 147 430


http://www.fce.vutbr.cz/pst/zastreseni


-vr-


Komentáře

Načítám komentáře...