Rakouské energetické dny v České republice

26. a 27. dubna se v Hradci Králové setká na padesát zástupců rakouských podniků a finančních institucí s přibližně stopadesáti českými zájemci – především zástupci firem, starostové a dále zájemci z univerzit a nevládních organizací. Cílem „Rakouských energetických dnů v České republice“ je podpořit spolupráci...

 1. a 27. dubna se v Hradci Králové setká na padesát zástupců rakouských podniků a finančních institucí s přibližně stopadesáti českými zájemci – především zástupci firem, starostové a dále zájemci z univerzit a nevládních organizací. Cílem „Rakouských energetických dnů v České republice“ je podpořit spolupráci rakouských firem s českými firmami, obcemi a iniciátory projektů a podnítit realizaci společných projektů. Akce se koná souběžně s každoroční konferencí a výstavou „Teplárenské dny“ Teplárenského sdružení České republiky a s konferencí „Obnovitelné zdroje“, kterou každým rokem pořádá Ministerstvo životního prostředí České republiky.

  Velký zájem o biomasu a tepelné zásobování
  Již z příprav na energetické dny je patrný velký zájem jak rakouských podniků, tak českých iniciátorů projektů a firem. Témata biomasa a zásobování teplem jsou středem zájmu rakouských podniků. Vedle technologických firem, rakouských energetických podniků a dodavatelů, jako jsou např. Wärme Oberösterreich a Energiecomfort, se akce zúčastní také společnost Steirische Gas & Wärme, která v České republice provozuje teplárenské podniky v Jihlavě a v Rakovníku. Tématu nízkoenergetické architektury a tepelného využívání sluneční energie se budou věnovat architekti z obou zemí, projektanti a výrobci. Ústředním tématem projektových záměrů předložených českou stranou je rovněž využití biomasy, resp. zásobování teplem z obnovitelných zdrojů energie, přičemž těžištěm zájmu jsou jak nabízené technologie, tak možnosti financování.

  Od rámcových podmínek až ke konkrétním projektovým záměrům
  Akce zahrnuje dvoudenní seminář s možností dvoustranných rozhovorů. Seminář bude zahájen příspěvkem, který poskytne rakouským účastníkům aktuální informace o důsledcích zákona na podporu obnovitelných zdrojů energie, přijatého koncem února českým parlamentem. Hlavní část semináře bude věnována prezentacím podniků a projektových záměrů. Další stěžejní bod se zabývá podstatnou otázkou financování. Za rakouskou stranu představí společnosti Raiffeisen Leasing, Kommunalkredit Austria, Investkredit Bank AG a Austria Wirtschaftsservice nástroje financování projektů. HVB Bank v České republice se bude věnovat především disponibilním fondům EU, zatímco zástupce International Finance Corporation představí podpůrný program dotovaný z prostředků Světové banky.

  Cílené vyhledávání projektových a kooperačních partnerů
  Účastníci obou zemí předem obdrží informace o účastnících a jejich zájmech. O zúčastněných rakouských firmách bude vyhotovena brožurka v českém jazyce, která bude rozeslána českým účastníkům s cílem podpořit adresné navazování kontaktů a přípravu projektů. Celá dvoudenní akce včetně večerní recepce poskytne účastníkům optimální rámec pro poznávání potenciálních projektových a kooperačních partnerů a pro rozhovory s těmito partnery.

  „Rakouské energetické dny v České republice“ jsou součástí česko-rakouského energetického partnerství navázaného v roce 1999, které zastřešuje Rakouská energetická agentura (Österreichische Energieagentur – Austrian Energy Agency (dříve: Energieverwertungsagentur – E.V.A.)) z pověření rakouského spolkového ministerstva zemědělství a lesnictví, životního prostředí a vodního hospodářství. Těžištěm této spolupráce jsou témata kogenerace, obnovitelné energie a energie a architektury.

  Více informací naleznete na www.parexpo.cz

Komentáře

Načítám komentáře...