Odborná literatura I.: novinky

Pravidelně několikrát do měsíce vás budeme informovat o knižních novinkách, které v oblasti stavebnictví, architektury a příbuzných oborech právě vycházejí. Dnes začínáme publikacemi, které v poslední době vydala Česká komora inženýrů a techniků činných ve výstavbě. br/>atížení staveb větrembr/>Miroš Pirner, Ondřej...

Pravidelně několikrát do měsíce vás budeme informovat o knižních novinkách, které v oblasti stavebnictví, architektury a příbuzných oborech právě vycházejí. Dnes začínáme publikacemi, které v poslední době vydala Česká komora inženýrů a techniků činných ve výstavbě.
Zatížení staveb větrem

Miroš Pirner, Ondřej Fischer

Formát B 5, str. 252. Vydalo Informační centrum ČKAIT, Praha 2003

Kniha si klade za cíl poskytnout stavebnímu inženýrovi rychlou informaci o způsobu vyjádření zatížení, popř. odezvy stavební konstrukce, také o použití příslušných norem, včetně Eurokódu 1. Vznik větru, vítr jako náhodný proces, veličiny definující zatížení stavebních konstrukcí, charakteristiky větru podle norem. Kvazistatické a dynamické zatížení větrem, kvazistatistická a dynamická odezva konstrukce. Experimentální řešení úloh aerodynamiky staveb. Pravděpodobnostní výpočty řešení účinků větru. Prostřeky k omezení dynamické odezvy konstrukcí. Vybrané důležité efekty. Příklady řešení účinků větru, teoretická a experimentální řešení. Text doprovází řada vyobrazení, schémat a výpočtů.
Autorizovaný inženýr a technik v procesu výstavby

Vladimír Blažek, Bohumil Rusek, Jiří Schandl, Form.

Formát A 5, brož., str. 80. Vydalo Informační centrum ČKAIT, Praha 2004, cena 150 Kč.


Vysvětlení a informace o podmínkách výkonu činnosti autorizovaných osob podle zákona 360/1992 Sb., (autorizační zákon) v intencích dalších právních předpisů (stavební zákon, zákon o živnostenském podnikání, zákon o zadávání veřejných zakázek), jejich jednotná aplikace v praxi. Publikace je určena především autorizovaným inženýrům a technikům - členům ČKAIT, slouží také jako potřebná pomůcka pracovníkům stavebních úřadů, živnostenských úřadů, případně investorům veřejných zakázek; usnadňuje orientaci při posuzování působnosti autorizovaných osob ve výstavbě v návaznosti na obor či specializaci autorizace. Definuje obsah oborů a specializací autorizace, rozsah působnosti a výkon činnosti autorizovaného inženýra a technika. Uvádí základní pojmy z oblasti živnostenského podnikání ve výstavbě. V příloze jsou v plném znění publikovány důležité dokumenty; např. stanoviska k výkonu vybraných činností autorizovaným technikem, k požárně bezpečnostní problematice ve výstavbě, k používání autorizačního razítka, k projektování oprav mostů aj.
Vnitřní řády ČKAIT

Formát A 5, brož., str. 44. Vydalo Informační centrum ČKAIT, Praha 2004


Vnitřní řády České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě vydávané v souladu se zákonem č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů. Publikace obsahuje Autorizační řád ČKAIT, Organizační řád ČKAIT, Profesní a etický řád ČKAIT, Disciplinární a smírčí řád ČKAIT, Volební a jednací řád ČKAIT.


Podle informací ČKAIT -var-

Komentáře

Načítám komentáře...