Odborná literatura III.: novinky

Informce o odborných publikacích, tentokrát z vydavatelství FCC PUBLIC. To vydává technickou literaturu z oblasti elektrotechniky a příbuzných oborů. Letos vyšel už jedenáctý ročník titulu Ročenka ELEKTRO, přinášející potřebné informace pro elektrikáře, projektanty i obchodníky. Pastorek Z., Kára J., Jevič P.:...

Informce o odborných publikacích, tentokrát z vydavatelství FCC PUBLIC. To vydává technickou literaturu z oblasti elektrotechniky a příbuzných oborů. Letos vyšel už jedenáctý ročník titulu Ročenka ELEKTRO, přinášející potřebné informace pro elektrikáře, projektanty i obchodníky.
Pastorek Z., Kára J., Jevič P.: Biomasa - obnovitelný zdroj energie

Praha, FCC PUBLIC 2004. 288 stran, formát A5, vazba V2, cena 214 Kč.


Kniha se zabývá využitím biomasy jako jednoho z obnovitelných zdrojů energie, a to pro přímé spalování, pro výrobu bioplynu a jako suroviny k získávání alternativních pohonných hmot pro spalovací motory. Problematika je pojednána z různých hledisek – technického, zemědělského, organizačního, ekonomického i legislativního.Monzer L.: Osvětlení Prahy

Praha, FCC PUBLIC/ELTODO 2003. 224 stran, formát A5, brožovaný výtisk, cena 288 Kč

Kniha s podtitulem Proměny sedmi století přibližuje vývoj veřejného osvětlení v Praze od olejových lamp, přes plynové osvětlení, počátky elektrického světla až po dnešní slavnostní osvětlení mostů a významných budov. Kniha potěší každého zájemce o historii města.
Kolektiv autorů: Akumulátory od principu k praxi

Praha, FCC PUBLIC 2003. 300 stran, formát A5, brožovaný výtisk, cena 268 Kč.


Tým autorů představuje ucelené dílo o technických řešeních na využití elektrické energie získané elektrochemickou reakcí. Shrnuje a vysvětluje principy akumulace elektrické energie, přibližuje provoz akumulátorů, jejich nabíjení i formy ekologické likvidace. Nepostrádá aktuální přehled norem a předpisů z daného oboru.
recenzeČerný, V.: Technika v županu

Praha, FCC PUBLIC 2002. 96 stran, formát A6, brožovaný výtisk, cena 63 Kč..


Mnohým z nás se vybavují vzpomínky na léta studií. Většinou v nich převažují pocity vyvolávající úsměv a nostalgii nad traumaty ze zkoušení, kterým by vlastně měla končit všechna legrace. Ale nekončí. Pobaví nás humorné osobní vzpomínky na kolegy studenty, na pány profesory, docenty a asistenty, ale i historky, které se tradují mezi několika generacemi studentů. Je zajímavé, že o profesorech inženýrského studia toho v naší literatuře najdeme jen velmi málo v porovnání třeba s lékaři. A přitom i dějinami vysokých škol technického směru defilují výrazné osobnosti, které vedle své odbornosti, náročnosti a přísnosti nepostrádají humorný nadhled či prostý smysl pro legraci. Tuto skutečnost demonstruje knížka Technika v županu. Z iniciativy prof. ing. Václava Černého, CSc, a za pomoci několika spoluautorů, jejichž společnými znaky jsou studentská nebo i profesorská léta strávená na některé z našich vysokých škol technického zaměření, vznikla sbírka anekdotických historek, jež čtenářům přiblíží, že paralelně se seriózní a vysoce odbornou stránkou školního života existuje množství jednotlivých i společných lidských příběhů, které celou serióznost technického vzdělávání sice odlehčují, ale neznevažují.Škeřík, J.: Technický receptář (dotisk velmi žádaného titulu)

Praha, FCC PUBLIC 1999, 286 stran, formát A5, brožovaný výtisk, cena 192 Kč.

V této knize nalezneme receptury na nejrůznější chemické prostředky a jejich využití. Na rozdíl od dříve vydávaných "Receptářů" (Receptář pro elektrotechnika, Lepíme, tmelíme, lakujeme, Chemie pro všechny apod.), jsou v této publikaci uvedeny pouze receptury na vlastní přípravu a použití nejvyhledávanějších chemických prostředků, tj. lepidel, tmelů, nátěrových hmot, pájecích a označovacích látek, prostředků pro barvení – patinování, moření a pasivaci kovů, sušicích a impregnačních látek, chladicích a nemrznoucích směsí atd.
Kniha si neklade za cíl vytlačit z trhu komerčně dodávané přípravky. Pouze doplňuje sortiment o ty položky, jež uvedené přípravky snadno nahradí, popřípadě uživateli poskytnou některé užitné vlastnosti, které by u hotového koupeného přípravku těžko hledal. Ve většině případů se jedná o receptury neobvyklé, méně známé a speciální.
Protože ale nelze pominout význam profesionálně vyrobených přípravků, poskytuje tato kniha prostor také výrobcům, kteří tak mohou prezentovat technické i technologické vlastnosti svých výrobků.Kolektiv autorů: Obnovitelné zdroje energie. (II. vydání)

Praha, FCC PUBLIC 2001, 176 stran, 85 obrázků, 16 tabulek. Cena 112 Kč.
Kniha seznamuje s principy využívání energie Slunce, vody, větru a biomasy. Ukazuje stav rozvoje těchto oborů energetiky a na několika příkladech z praxe ilustruje současné technické možnosti. V závěru knihy je uveden seznam firem, které rozvíjejí svoje aktivity v oblasti obnovitelných zdrojů energie. Kniha je určena všem zájemcům o energetiku obnovitelných zdrojů, především těm, kdo uvažují o realizaci některého z uvedených řešení.


Zdroj: vydavatelství FCC PUBLIC

Komentáře

Načítám komentáře...