ODBORNÁ LITERATURA IV.: Připravované EU normy pro klasifikaci stavebních výrobků a konstrukcí staveb

Připravované evropské normy pro klasifikaci stavebních výrobků a konstrukcí staveb Autor: Ing. Roman Zoufal, CSc. Publikace obsahuje návrhy evropských norem pro klasifikaci stavebních výrobků a konstrukcí staveb - prEN 13501-3, prEN 13501-4, prEN 13501-5 a související ENV 1187 - včetně předpokládaného dopadu do...

Připravované evropské normy pro klasifikaci stavebních výrobků a konstrukcí staveb


Autor: Ing. Roman Zoufal, CSc.


Publikace obsahuje návrhy evropských norem pro klasifikaci stavebních výrobků a konstrukcí staveb - prEN 13501-3, prEN 13501-4, prEN 13501-5 a
související ENV 1187 - včetně předpokládaného dopadu do soustavy ČSN (ČSN 73
08xx) při jejich zavedení.Publikace je určena orgánům státní správy, výrobcům, zkušebnám, projekčním
kancelářím a vysokým školám.
Cílem publikace, kromě publikování předběžných návrhů předmětných evropských
norem, je včasná informovanost odborné veřejnosti o změnách v systému
hodnocení stavebních výrobků a konstrukcí staveb v rámci jednotného
evropského trhu a dopadech, které tyto změny vyvolají v českých technických
normách pro navrhování.


Katalogové číslo: 91 470

Cena: 540,- Kč + 5% DPH


Knihu si můžete objednat na stránkách Českého normalizačního institutu.

Komentáře

Načítám komentáře...