Rakouské energetické dny v ČR – zhodnocení akce

Ve dnech 26. - 27. 4. 2005 se v Hradci Králové uskutečnily Rakouské energetické dny, které byly nejucelenější prezentací rakouských firem působících v oblasti využívání obnovitelných zdrojů energie a usilujících o vstup na český trh. Akce byla organizována ve spolupráci s Rakouskou energetickou agenturou Vídeň,...

Ve dnech 26. - 27. 4. 2005 se v Hradci Králové uskutečnily Rakouské energetické dny, které byly nejucelenější prezentací rakouských firem působících v oblasti využívání obnovitelných zdrojů energie a usilujících o vstup na český trh. Akce byla organizována ve spolupráci s Rakouskou energetickou agenturou Vídeň, Rakouským spolkovým ministerstvem životního prostředí a Českou energetickou agenturou.

Hlavním bodem programu byl dvoudenní seminář. V úvodní části vystoupili přední čeští odborníci na danou problematiku a seznámili přítomné zástupce rakouských firem a institucí s rámcovými legislativními i ekonomickými podmínkami pro realizaci projektů využití OZE v České republice. Součástí tohoto bloku byla i vystoupení RNDr. M. Bursíka, který prezentoval připravovaný zákon o využití OZE pro energetické účely v ČR, a ing. J. Jiránka, který seznámil posluchače se současným stavem využívání OZE v ČR. Za rakouskou stranu přednesli své příspěvky Dr. A. Geisslhofer z Rakouské energetické agentury a Dr. M. Angerer – rakouský obchodní rada v Česku.

V dalším programu se již představily jednotlivé zúčastněné rakouské i české firmy s prezentací svých technologií a demonstračních projektů. Přednášky byly řazeny do tematických sekcí biomasa, kogenerace, bioplyn, centrální zásobování teplem a solární energie.

Značný prostor v programu semináře byl věnován i způsobům financování projektů využití OZE. V rámci programu se postupně představilo 6 finančních institucí z ČR i z Rakouska. Jednotliví přednášející v této sekci seznámili posluchače s nejnovějšími produkty na finančním trhu, díky kterým lze překonat počáteční problémy s financováním projektu.

Zajímavou částí semináře byla sekce energetické úspory v budovách. V rámci této sekce byly představeny projekty energeticky úsporných domů v ČR i v Rakousku a dále byly diskutovány principy ekologické architektury.

Během semináře byla všem účastníkům k dispozici samostatná jednací místnost určená pro dvoustranné schůzky. Během dvou dnů konání akce proběhlo 25 schůzek nad konkrétními návrhy projektů využití OZE, předloženými především z české strany. Čeští předkladatelé projektů z řad představitelů krajských samospráv, starostů či podnikatelů a zemědělců diskutovali s rakouskými partnery o možnostech vzájemné spolupráce při řešení konkrétních problémů v oblasti financování, poradenství či dodávky technologií.

Rakouské energetické dny v ČR se konaly v rámci 11. ročníku mezinárodní výstavy a souboru konferencí Teplárenské dny 2005, které jsou již tradičním místem setkávání odborníků na centrální zásobování teplem a využívání OZE z Česka i ze zahraničí.

Výsledkem dvoudenního semináře Rakouské energetické dny jsou četné nové kontakty navázané mezi českými a rakouskými účastníky, započaté diskuse nad řešením konkrétních česko–rakouských projektů v oblasti využití OZE a velké množství předaných informací a v neposlední řadě i motivace a inspirace, kterou si odnesli čeští účastníci především z prezentací rakouských firem a institucí.

Celkový počet účastníků akce činil 207 osob. Z rakouské strany se semináře zúčastnilo 25 firem a institucí, celkový počet účastníků z Rakouska činil 50 osob.

Komentáře

Načítám komentáře...