ODBORNÁ LITERATURA VII: České stavebnictví v číslech 2004

Úvod tvoří komentář k výsledkům stavebnictví za rok 2004. Další kapitoly jsou uspořádány formou tabulek a grafů a obsahují vybrané makroekonomické ukazatele v reálných jednotkách a v procentním vyjádření za poslední tři nebo čtyři roky. Údaje podle územní struktury jsou členěny podle krajů ČR. Ročenka obsahuje...

Úvod tvoří komentář k výsledkům stavebnictví za rok 2004. Další kapitoly jsou uspořádány formou tabulek a grafů a obsahují vybrané makroekonomické ukazatele v reálných jednotkách a v procentním vyjádření za poslední tři nebo čtyři roky. Údaje podle územní struktury jsou členěny podle krajů ČR. Ročenka obsahuje informace o základních ekonomických ukazatelích ČR, informace o stavebních pracích (stavební práce celkem a ve struktuře podle směrů výstavby, podle velikosti stavebních podniků, stavební práce ve vybraných položkách CZ-CC, stavební práce podle územní struktury); informace o stavebních podnicích (počet stavebních podniků ve struktuře podle OKEČ, podle počtu zaměstnanců, podle územní struktury, finanční ukazatele); informace o zaměstnanosti, stavebních zakázkách, stavebních povoleních, bytové výstavbě, cenách ve stavebnictví, vybraných stavebních výrobcích.

Obsahuje také základní informaci o návštěvnosti Stavebních veletrhů Brno 2005 a pozvánku na Veletrhy v roce 2006. Je připojen přehled o počtu autorizací ve výstavbě podle oborů a specializací a podle územní struktury, adresář ČSÚ a ČKAIT včetně regionálních pracovišť.


Poznámka: Ročenku České stavebnictví v číslech 2004 v české verzi obdrží všichni členové ČKAIT; bude rozeslána spolu se Zprávami a informacemi ČKAIT č. 2/2005.


O knize:

Kolektiv autorů, form. DL 5, brož., str. 48, vydalo Informační centrum ČKAIT ve spolupráci s Českým statistickým úřadem, Ministerstvem průmyslu a obchodu a Veletrhy Brno.


Zdroj: ČKAIT

Komentáře

Načítám komentáře...