ODBORNÁ LITERATURA VIII: BETON V ARCHITEKTUŘE

Cílem publikace Beton v architektuře, která vyšla ve formě samostatné přílohy časopisu BETON TKS v roce 2005, je upozornit odbornou i laickou veřejnost na široké možnosti uplatnění betonu v architektonické tvorbě. Beton v konstrukci monolitické, prefabrikované, železobetonové či předpjaté je materiálem s jistou dávkou...

Cílem publikace Beton v architektuře, která vyšla ve formě samostatné přílohy časopisu BETON TKS v roce 2005, je upozornit odbornou i laickou veřejnost na široké možnosti uplatnění betonu v architektonické tvorbě. Beton v konstrukci monolitické, prefabrikované, železobetonové či předpjaté je materiálem s jistou dávkou přírodní nahodilosti uchovávající si v jádru záznam procesu svého vzniku. V době již téměř historické i zcela nedávné bylo navrženo a postaveno mnoho staveb, kde beton hraje významnou roli a které stojí za pozornost.


Některé z nich autoři vybrali podle vlastních subjektivních kritérií. Beton je pro ně významný nejen jako konstrukční materiál - v různém rozsahu využívají i jeho estetický potenciál. Všechny jsou určitým způsobem jedinečné, v jejich návrhu i realizaci se odrážejí estetické normy architekta, technický pokrok inženýrů a technologů a vyjadřují představy, úvahy, diskuze a přístupy zúčastněných k naplnění potřeb a požadavků stavebníka. Jeho spokojenost i případné uznání veřejnosti jsou úměrné míře vzájemného pochopení všech účastníků procesu realizace stavby.Z obsahu mimořádné přílohy:

- Z HISTORIE UŽITÍ BETONU

- GALERIE–VÝŠKOVÉ STAVBY

- O VÝRAZU BETONU (P O P R V É)

- GALERIE–ARCHITEKTONICKÉ PRVKY

- O VÝRAZU BETONU (P O D R U H É)

- NÁVRH, PEVNOST, TVAR, TEXTURA A BARVA

- GALERIE – SAKRÁLNÍ STAVBY

- TECHNOLOGIE ARCHITEKTONICKÉHO BETONU

- GALERIE – KULTURNÍ OBJEKTY

- SMUTEČNÍ SÍŇ V TURNOVĚ

- ARCIDIECÉZNÍ MUZEUM V OLOMOUCI

- GALERIE – ADMINISTRATIVNÍ OBJEKTY

- MUZO CENTRUM

- GALERIE – BYTOVÉ DOMY

- DŮM SE SMÍŠENOU FUNKCÍ

- VILA V BEROUNĚ

- GALERIE – VÝROBNÍ A SPORTOVNÍ STAVBY

- GOLF KLUB ČERTOVO BŘEMENO

- GALERIE – DOPRAVNÍ STAVBY

- ARCHITEKTURA MOSTŮ

Zdroj: časopis BETON TKS 3/2005.

Komentáře

Načítám komentáře...