ODBORNÁ LITERATURA XI: Mosty a beton

V dalším díu volného seriálu věnovaného odbroné literatuře jsme se tentokrát zaměřili na téma mosty a beton. Přinášíme přehled odborného tisku, který k dané tématice v České republice vychází tak, jak ho sestavil server www.mosty.cz. - BETON - Technologie, Konstrukce, Sanace Časopis navazuje na dlouholetou tradici...

V dalším díu volného seriálu věnovaného odbroné literatuře jsme se tentokrát zaměřili na téma mosty a beton. Přinášíme přehled odborného tisku, který k dané tématice v České republice vychází tak, jak ho sestavil server www.mosty.cz.

- BETON - Technologie, Konstrukce, Sanace
Časopis navazuje na dlouholetou tradici odborných periodik Beton a Zdivo a Sanace betonových konstrukcí s cílem publikovat aktuální informace o nových technologiích a trendech, materiálech a výrobcích spjatých s tradičními stavebními materiály - vápnem, cementem a betonem.

- KONSTRUKCE
Odborný časopis pro stavebnictví a strojírenství, určený pro pracovníky, zabývající se ocelovými, nerezovými a hliníkovými konstrukcemi i sklem od vývoje přes výrobu až po spotřebu. Periodikum je rovněž určeno pro zástupce společností, působící v oblastech návazných technologií, a to svařování, povrchové úpravy, nářadí a stroje. Přináší aktuální informace z oboru v tuzemsku i zahraničí s cílem vytvořit argumentační materiál pro podporu oboru.

- Mosty a tunely Českých drah
Bulletin vydávaný pro interní potřebu Českých drah uveřejňující informace z ředitelství, legislativu oboru, technický rozvoj a další důležité informace z oblasti správy železničních mostů a tunelů.

- SILNICE MOSTY
Účelový neperiodický zpravodaj vydáván pro potřeby Sdružení pro výstavbu silnic Praha a dalších odborníků ze silničního hospodářství a k informaci spolupracujících organizací. Příspěvky jsou rozděleny do části pro iformace z domova a do části pro informace ze zahraničí.

- Stavební a investorské noviny
Informační systémově tříděný časopis pro stavebnictví a navazující obory.

- SUDOP revue
Čtvrtletník zaměstnanců, obchodních partnerů a akcionářů SUDOP PRAHA a.s.

- MATERIÁLY pro stavbu
Odborný časopis pro projektanty, stavební inženýry a techniky a stavební firmy a obchodní firmy stavebním materiálem. Řeší problematiku realizační fáze stavění z hlediska použitých materiálů a technologií. Informuje o nových výrobcích, materiálech a technologiích, jejich použití, výhodách a případných problémech. V převážné většině se zabývá příklady z praxe.

- Ocelové konstrukce
Časopis v roce 2001 zanikl.


- Projekt
Měsíčník pro stavebnictví a interiéry

- Silniční obzor
Měsíčník pro otázky výstavby a údržby silnic, dálnic, místních komunikací, letišť, mostů, tunelů a silničního a městského dopravního inženýrství.

- Stavba
Odborný časopis pro architekty, projektanty a stavební firmy. Jeho obsah je koncipován z hlediska praxe v oboru navrhování pozemních staveb. Informuje o novostavbách, rekonstrukcích, modernizacích, konstrukčních detailech, stavebně fyzikálních otázkách a technologiích souvisejících s konstrukcemi.

- Stavební informace
Měsíčník podnikatelů ve stavebnictví

- Stavební listy
Časopis stavebních inženýrů, architektů, techniků a stavitelů.

- Tunel
Časopis Českého tunelářského komitétu a Slovenského tunelárské asociácie ITA/AITES. Podzemní stavby (vývoj, výzkum, projektování, realizace).

- Zakládání
Časopis uveřejňující novinky z problematiky zakládání a spodních staveb.

Zdroj: www.mosty.cz

Komentáře

Načítám komentáře...