IntegraCAD 2005

IntegraCAD 2005 je nejnovější verze specializovaného výpočetního programu pro projektanty TZB. Tento velice komfortní a zautomatizovaný program umožňuje každému projektantovi TZB pracovat s digitálními nákresy a to velice rychle a efektně. Přitom není potřeba kupovat program CAD. V tomto programu je vlastní CAD jádro...

IntegraCAD 2005 je nejnovější verze specializovaného výpočetního programu pro projektanty TZB. Tento velice komfortní a zautomatizovaný program umožňuje každému projektantovi TZB pracovat s digitálními nákresy a to velice rychle a efektně. Přitom není potřeba kupovat program CAD.

V tomto programu je vlastní CAD jádro speciálně upravené pro potřeby TZB. Ovládání digitálních nákresů není složité a pochopení práce s CADem je velice intuitivní. Práce s programem IntegraCAD přináší výraznou úsporu času při projektování.
Program je přeložen do 13 jazyků. Používá se 15 let. Jeho databáze pracují s inovovanými údaji všech předních evropských dodavatelů.

Standardy programu IntegraCAD 2005
* tepelné ztráty podle EN 12831, DIN 4701 (1983), DIN 4701 (1959)
* tepelné zisky podle VDI 2078
* výběr radiátorů pro dvoutrubkový i jednotrubkový systém
* podlahové vytápění podle EN 1264
* dimenzování potrubí a výpočet tlakových ztrát pro rozvody topení
* dimenzování potrubí a výpočet tlakových ztrát pro rozvody sanitární vody podle DIN 1988
* dimenzování potrubí a výpočet tlakových ztrát pro rozvody konvektorů

Nejdůležitější charakteristiky programu IntegraCAD
* modulární architektura programu - práce pouze s jednotlivými moduly, nákup po částech
* multifunkčnost hlavních modulů - propojení tabulek s nákresy a katalogy, samostatnost modulů
* přizpůsobivost rozhraní - přizpůsobivost rozměrů tabulek a objektů, automatické přepočty
* jednoduchost - intuitivní práce přes hlavní obrazovku, program sám navádí
* zvětšená ochrana údajů - automatické ukládání práce, záložní kopie
* vícejazyčnost - pracuje se v mateřském jazyce a výstupní sestavy se tisknou v cizím jazyce
* automatizace - automaticky se definují podlahové smyčky, rozdělovače, radiátory a části rozvodů

Současné verze jsou volně ke stažení na www.lipovica.cz.

Zdroj: Lipovica

Komentáře

Načítám komentáře...