Pocta ČKA 2005 – výzva k zaslání nominací

Česká komora architektů vyzývá odbornou veřejnost k podávání nominací na udělení POCTY ČKA 2005 osobnostem, které se významně zapsaly svou prací a morálním kreditem do moderní historie české architektury. Představenstvo vyzývá k nominaci zejména žijících osobností, které by bylo vhodné ocenit za jejich významné...

Česká komora architektů vyzývá odbornou veřejnost k podávání nominací na udělení POCTY ČKA 2005 osobnostem, které se významně zapsaly svou prací a morálním kreditem do moderní historie české architektury. Představenstvo vyzývá k nominaci zejména žijících osobností, které by bylo vhodné ocenit za jejich významné celoživotní dílo i osobní postoje.

Návrhy na nominaci k udělení Pocty ČKA 2003 mohou podávat všichni autorizovaní architekti, dále pedagogové, teoretici, kritici a historici architektury, spolky architektů, školy a fakulty architektury v ČR, a to do 30. září 2005.

Nominace na udělení Pocty ČKA 2002 musí obsahovat písemné odůvodnění včetně seznamu nejvýznamnějších prací navrženého, a to nejméně v rozsahu jedné tiskové strany (cca 1800 znaků včetně mezer). Nominace přijímá Česká komora architektů, Josefská 34/6, Praha 1 - Malá Strana, nebo je lze zasílat e-mailem na adresu: marketa.kohoutova@cka.cc.

Představenstvo ČKA jmenovalo na svém VIII. zasedání 17. 5. 2005 členy odborné poroty, která z nominovaných osobností vybere jednu, kterou navrhne představenstvu na udělení Pocty ČKA.

Odborná porota bude pracovat ve složení:
* PhDr. Petr Kratochvíl
* Ing. arch. Josef Pleskot
* Ing. arch. Petr Pelčák
* PhDr. Rostislav Švácha
* Ing. arch. Jiří Merger
Náhradníci:
* Ing. arch. Monika Mitášová
* Ing. arch. Zdeněk Lukeš.
Pocta ČKA bude udělována již po páté.
Poctu ČKA 2000 získali in memoriam: Petr Vaďura, Bedřich Rozehnal, Ladislav Žák.
Poctu ČKA 2001 získali in memoriam: Vít Obrtel, Otto Rothmayer, Oldřich Štefan, Zdeněk Vávra.
Poctu ČKA 2002 získal in memoriam: Josef Havlíček.
Poctu ČKA 2003 získal in memoriam: Josef Polášek
Pocta ČKA 2004 nebyla vyhlášena.
Zdroj Česká komora architektů

Komentáře

Načítám komentáře...