Veletrh Pragotherm/Pragoregula v novém kabátě

Veletrh Pragotherm/Pragoregula v novém kabátě

Jeden z nejstarších veletrhů na našem území, veletrh Pragotherm, oslaví již 33. narozeniny. Toto výročí s sebou přináší i řadu...

Jeden z nejstarších veletrhů na našem území, veletrh Pragotherm, oslaví již 33. narozeniny. Toto výročí s sebou přináší i řadu změn.

Nejvýraznější změnou, kterou zaznamenají nejen vystavovatelé, ale i návštěvníci, je vrácení veletrhu do původního březnového termínu, tj. 23. 3. – 25. 3. 2006. Tento termín je vhodný jak z hlediska vystavovatelů, kteří se mohou v relativně klidných prvních měsících nového roku připravit na výstavu, tak pro koncového uživatele, který po skončené zimě odhalil různé nedostatky, popřípadě plánuje změny, které je možné během letních měsíců provést, či odstranit právě po konzultaci s předními odborníky prezentujícími se na tomto veletrhu. Zde načerpá nejen velké množství typů a rad, ale získá i důležité informace, které může přímo na místě konzultovat s předními odborníky.

Druhou zásadní změnou, která provází tento veletrh, je zařazení návštěvnicky bohaté soboty do termínu veletrhu. Tímto reflektujeme na podněty nejen samotných vystavovatelů, ale především na podněty vzešlé z řad návštěvníků.

Na základě požadavku hlavního odborného partnera veletrhu Frigotherm došlo k podepsání dohody o dvouletém cyklu konání tohoto veletrhu, a to každý lichý rok. To znamená, že chlazení uvidí návštěvníci opět v roce 2007 a v příštím ročníku se mohou těšit na tepelná čerpadla, klimatizaci, vzduchotechniku a obnovitelné zdroje energie.

Stalo se již tradicí, že veletrh Pragotherm/Pragoregula probíhá souběžně s plynárenským veletrhem Intergas.

Vzhledem k současnému vývoji cen paliv a energií se nosným tématy letošního ročníku stala tepelná čerpadla a jejich využití a obnovitelné zdroje energií.

Doprovodné programy 33. ročníku veletrhu Pragotherm 2006
Organizátor veletrhu Pragotherm 2006 – Incheba Praha spol. s r. o., připravil pro návštěvníky v době konání akce, tj. od 23. do 25. března na Výstavišti v Praze-Holešovicích, opět bohatý doprovodný program na aktuální energetická témata.

Dne 23. 3. 2006 se od 10:00 hodin uskuteční seminář „Zásobování a hospodaření tepelnou energií“. Seminář je pořádán přímo v prostorách veletrhu Teplárenským sdružením ČR ve spolupráci se zástupci největší odběratelské skupiny - Svazem českých a moravských bytových družstev a Energetickou komisí Svazu měst a obcí ČR. Pozvání na tento seminář je určen nejen městským energetikům, ale zváni jsou i pracovníci rozvoje infrastruktury měst a obcí, stavební a projektové organizace.

24. 3. 2006 se opět od 10.00 hodin v prostorách veletrhu uskuteční doprovodný program na téma „Obnovitelné zdroje energie v praxi“. Odborným garantem je Česká asociace pro obnovitelné energie, o. p. s. Jednotlivé přednášky dají posluchačům ucelený přehled o využití obnovitelných zdrojů energií.

Po celou dobu konání veletrhu, tj. od 23. do 25. března, budou probíhat přednášky a prezentace Sekce tepelných čerpadel Svazu CHKT pod názvem „Tepelná čerpadla – ekonomika alternativních zdrojů vytápění“. Na stánku Sekce tepelných čerpadel naleznete v průběhu celého veletrhu poradenskou službu, kde vám odborníci z tohoto oboru rádi zodpoví veškeré dotazy ohledně volby, provozu a využití tepelných čerpadel.
Jednotlivá nosná témata doprovodných programů budou doplněna o firemní prezentace upozorňující na novinky a zajímavosti.

Všechny doprovodné programy jsou volně přístupné všem zájemcům z řad návštěvníků. Přesný rozvrh včetně rozpisu přednášek naleznete na http://www.pragotherm.cz/.

Komentáře

Načítám komentáře...