Sochy na průčelí Národního muzea jsou v katastrofálním stavu

Sousoší nad průčelím budovy Národního muzea v Praze je v katastrofálním stavu.

    <p>Sousoší nad průčelím budovy Národního muzea v Praze je v katastrofálním stavu. Železné spoje mezi jeho částmi zkorodovaly a pískovcovým andělům hrozí odlomení rukou. Sochař Petr Váňa sochy obalil ocelovou sítí a vedení muzea se chystalo, že je v lednu snese k opravě. Stanovisko Národního památkového ústavu (NPÚ) je však jiné - sochy včetně balustrády chce zabezpečit tak, aby nemohl pád jejich částí zranit chodce, a restaurovat je na místě.</p>


Kvůli bezpečnosti návštěvníků vznese muzeum námitky, komentoval dnes rozhodnutí ředitel muzea Michal Lukeš. Nedovede si totiž představit, že by se sochy zabezpečovaly či opravovaly na střeše, jejíž stav je rovněž havarijní.

Na jaře 1994 jedna z obdobně poškozených soch na pylonu pražského Divadla na Vinohradech naposledy zamávala více než tři metry dlouhým bronzovým křídlem. Spadlo na chodník a naštěstí nikoho nezranilo. Obě plastiky pak byly sneseny a na původní místo se opravené vrátily po roce.

Hlavní konzervátor NPÚ Josef Štulc považuje stav četných kamenosochařských prvků na budově muzea za kritický, vyžadující restaurování. Podle něj je však třeba postupovat standardním způsobem, kdy na nezbytné zabezpečení navazuje důkladný restaurátorský průzkum. "Snímání a transport vždy představuje ohrožení památky, proto k němu lze přistoupit pouze výjimečně," uvedl Šulc ve stanovisku. Sejmutí soch následně nedoporučil odbor kultury a památkové péče pražského magistrátu.
V havarijním stavu je budova Národního muzea už léta. O nutné rekonstrukci se hovoří dlouho i proto, že si vyžádá přes čtyři miliardy korun. Podle ekonomického náměstka muzea Milana Plačka jsou přípravné práce, vyžadující i vystěhování sbírek, odhadnuty na pět let, následná rekonstrukce má trvat tři a půl roku. Harmonogram, rozepsaný na léta 2006 až 2014, se však bude muset pravděpodobně posunout.
Podle Lukeše mají ještě v lednu někteří poslanci ve sněmovně předložit návrh na změnu zákona o Fondu národního majetku. "Tak by měly být uvolněny dvě miliardy korun, o které se muzeum napůl podělí s Národní knihovnou. I proto se do sněmovny chystáme, abychom poslance přesvědčili," řekl Lukeš, který bez peněz nemůže zahájit přípravné práce.

Novorenesanční budova Národního muzea je v Praze jediným významným objektem, který se během 110 let prakticky neopravoval. Na rozdíl od podobných historických budov narážely tyto snahy na problém stěhování sbírek. Už v polovině 90. let upozornil bývalý generální ředitel muzea Milan Stloukal poslance na katastrofální stav budovy. Odhadované náklady tehdy činily dvě miliardy korun, nyní jsou více než dvakrát vyšší.
Muzeu neprospívá provoz na magistrále, která jej za minulého režimu sevřela z obou stran, ani provoz metra, jehož výstavba narušila odstřely statiku pravé části budovy. Havarijní je stav topení a rozvodů vody, požární hydranty jsou nefunkční. Problémy umocňují nové evropské normy i přísnější bezpečnostní předpisy.

Zdroj: ČTK

Komentáře

Načítám komentáře...