Na radnici bude výstava o pražských usedlostech

Na Staroměstské radnici bude od zítra přístupná výstava, která představí staré pražské usedlosti.

    <p>Navazuje na podobný projekt, který Útvar rozvoje hlavního města Prahy připravil před šesti lety. Seznamoval v něm publikum s několika desítkami viničních a hospodářských usedlostí v okolí historického jádra Prahy.<br />Po několika letech průzkumu pořadatelé zpracovali medailony dalších desítek usedlostí - celkem jich zmapovali přes 300. Mnohé objekty již dávno nestojí, jiné jsou různým způsobem i kvalitou rekonstruovány a slouží novým účelům.<br />    Výstava Pražské usedlosti II poskytuje ucelenější obraz o specifickém osídlení Prahy. Podobně jako před lety pokusili se autoři výstavy na trojrozměrných předmětech zapůjčených z Národního muzea, Uměleckoprůmyslového muzea a Muzea hlavního města Prahy přiblížit návštěvníkům konkrétní podobu životní úrovně, která na usedlostech typu hospodářského dvora nebo letohrádku kolem poloviny 19. století panovala.<br />    Praha se dlouho rozvíjela pouze uvnitř svého opevnění, které díky velkorysému založení z doby Karla IV. skýtalo takové rezervy, že až do poloviny 19. století pokryly potřebu stavebních ploch. Osídlení za hradbami města mělo vesnický charakter a sestávalo z malých sídel. Jednotlivé vsi byly poměrně blízko sebe na vznikající síti cest, které je navzájem propojovaly. V této urbanistické struktuře začaly vznikat solitérní usedlosti, které ale nebyly rozptýleny rovnoměrně v příměstské krajině.<br />    Jejich umístění podmiňovala především jejich funkce. Viniční usedlosti byly postaveny tam, kde byly podmínky pro pěstování vína, hospodářské usedlosti v místech vhodných pro zemědělství a ty, kde převažovalo hledisko bydlení, odpočinku a též reprezentace v lokalitách tomu odpovídajících.<br />    Oblastí s největší koncentrací usedlostí byly Smíchov a Košíře, v němž se jich dodnes zachovalo nejvíce, i když byly většinou pohlceny novou zástavbou. Kvůli složitému terénu se tam ale nestavělo příliš intenzivně jako třeba na Vinohradech, kde se moc usedlostí do dneška nezachovalo.<br />    Hodně usedlostí bylo také na Břevnově, v Dejvicích a v Šárce. Zde byla většina usedlostí přestavěna, nebyla však významně dotčena novou výstavbou. Na pravém břehu Vltavy byla větší koncentrace v Troji a Libni. V tomto případě šlo zejména o usedlosti vzniklé v souvislosti s pěstováním vína.<br />    Výstava v Sále architektů ve čtvrtém patře Staroměstské radnice potrvá od 24. listopadu do 25. března 2007.</p>

Zdroj: ČTK 

Komentáře

Načítám komentáře...