Do sociálního bydlení by měly patřit byty do 90 m2

Byty do 90 metrů čtverečních a rodinné domy do 150 metrů čtverečních by měly spadat do kategorie sociálního bydlení.

    <p>Byty do 90 metrů čtverečních a rodinné domy do 150 metrů čtverečních by měly spadat do kategorie sociálního bydlení. Návrhem ministra pro místní rozvoj Radko Martínka a ministra financí Bohuslava Sobotky se bude ve středu zabývat vláda. Nová definice sociálního bydlení souvisí se snahou vlády zachovat i po roce 2007 u značné části nově postavených bytů nižší daň z přidané hodnoty.</p>

Za sociální bydlení by měly být podle MMR a MF považovány i bytové stavby sloužící osobám ohroženým sociálním vyloučením. Týká se to například dětských domovů, domovů důchodců, chráněných bytů, azylových domů či týdenních stacionářů.

Rovněž nájemní byty pořízené z veřejných prostředků či s jejich přímou podporou by měly spadat do této kategorie. Jde například o byty postavené s podporou ministerstva pro místní rozvoj či Státního fondu rozvoje bydlení. Platit by to mělo i pro byty postavené obcí bez státní dotace.

Celkem by tato úprava měla pokrýt nejméně 70 procent nově stavěných bytů. Podle údajů ČSÚ představovala v roce 2004 celková podlahová plocha v novém bytě v bytovém domě 67 metrů čtverečních. V novém rodinném domě to bylo 152 metrů čtverečních.

Odborníci míní, že se zařazení výstavby většiny nových bytů a rodinných domů do snížené sazby na základě jejího převedení do sociální politiky státu projeví dalším růstem složitosti daňového systému a větším prostorem pro daňové úniky.

Analytik Patria Finance David Marek minulý týden upozornil na to, že nižší sazba DPH supluje vysoké tržní nájemné. Při zmírnění či odstranění regulace nájemného není nutné pokračovat v tak rozsáhlé podpoře vlastnického bydlení jako nyní, včetně nízké sazby DPH na bytovou výstavbu, uvedl.

"Zástupci Evropské komise potvrdili, že vymezení pojmu sociálního bydlení pro účely snížené sazby této daně je plně v kompetenci národní legislativy," uvedl Martínek. Nová definice sociálního bydlení, pokud ji vláda schválí, by měla být zapracována do zákona o dani z přidané hodnoty s účinností od 1. ledna 2008.

Nyní platí pro stavby související s bydlením nižší, tedy pětiprocentní sazba DPH. Výjimka platí jen do konce roku 2007. Poté se nižší sazba bude moci uplatňovat jen u výstavby a oprav bytů a obytných domů, pokud bude přítomen sociální aspekt. Běžná sazba DPH je 19 procent.

 

Zdroj: ČTK

Komentáře

Načítám komentáře...