Rigips – nové trendy ve stěrkování

Rigips – nové trendy ve stěrkování

V dnešní moderní bytové výstavbě je potřebné připomenout, že povrchová úprava stěn v obytných místnostech je jedním z...

V dnešní moderní bytové výstavbě je potřebné připomenout, že povrchová úprava stěn v obytných místnostech je jedním z nejdůležitějších faktorů pro zdravé bydlení.

Investor často vynaloží nemalé úsilí a finanční prostředky při budování nebo rekonstrukci bytových prostor. K čemu by ale bylo všechno jeho úsilí, pokud by nevhodně zvolil právě finální povrchovou úpravu stěn v interiéru stavby? Ať už je to bytová výstavba, nebo výstavba rodinných domů, je třeba myslet na skutečnost, že již při našem dýchání odevzdáváme do interiéru místnosti několik litrů vody. A co teprve vlhkost, která vznikne při přípravě jídel v kuchyňských prostorách a při používání koupelen? Právě tady je na místě použití stavebních materiálů, které dokáží regulovat vzniklou přirozenou vlhkost v místnostech.

Sádrové produkty Rimano regulují na základě stavebně-fyzikálních vlastností ovzduší v místnosti, a zajistí tím vytvoření příjemného mikroklimatu. Díky svým základním vlastnostem, kterými jsou pórovitost a vázanost vody v sádře, dokážou stěrky a omítky Rimano přijímat a následně odevzdávat právě tolik vlhkosti do místnosti, aby vzduch nebyl příliš suchý. Stavební odborníci tuto vlastnost stěrek Rimano nazývají KLIMAREGULUJÍCÍ. Tato schopnost je nejdůležitější v obytných místnostech, domácích kuchyních a koupelnách.

Dalším neméně důležitým faktem je zdravotní nezávadnost produktu Rimano. Stěrka a omítka je vyrobená z přírodního ekologicky získaného sádrovce, který má Ph 5,5 – 7. Jedná se tedy o výrobek, který není žádným způsobem škodlivý pro člověka, ať již při vlastním zpracování, nebo při jeho užívání v interiéru.

V současné době se při realizaci staveb klade vysoký důraz na protipožární ochranu objektu. Tady je na místě připomenout, že právě vázanost krystalické vody v samotné sádře přispívá ke zlepšení protipožární ochrany stěn upravených právě produkty Rimano. Při požáru se uvolní voda z omítky a působí samozhášlivě. Sádrové stěrky a omítky Rimano jsou nehořlavé.

Rimano přijímá a odvádí vlhkost (Sádrové produkty Rimano regulují na základě stavebně-fyzikálních vlastností klima v místnosti a starají se o vytvoření příjemného mikroklimatu. Výhodou sádrových stěrek a omítek je vysoká kvalita a estetika povrchu stěn. Sádrové stěrky vynikají dokonalou hladkostí. Při dodržení správné aplikace a zachování technologického postupu není třeba celoplošného broušení po celou dobu realizace. Nedochází tak k vytváření prachu z broušení jako při tradičním stěrkování.

Nízká spotřeba materiálu je docílená díky minimalizaci ztrát materiálu a vysoké vydatnosti sádrových stěrek. Od začátku realizace až po její dokončení se pracuje s materiálem v jedné vrstvě, a tím se zkracuje čas prací. Rimano se nanáší v jedné vrstvě s praktickou návazností jednotlivých technologických kroků.

Díky těmto faktům lze docílit vysoké produktivity práce, snížení ztrát materiálu a také lepší finanční výhodnosti.

Vysoká přilnavost sádrových produktů Rimano na podklad zaručuje kvalitní spojení s běžnými stavebními materiály, které se používají na stavbu stěn a stropů. Stěrka je vhodná pro aplikaci na podklady, jako jsou betonové prefabrikáty a monolity, pórobetonové tvarovky, sádrokarton.

V závislosti na podkladu doporučuje výrobce použití kontaktního můstku (v případě betonu) nebo penetrace (pro pórobetonové tvárnice).

-Připraveno ve spolupráci se společností Rigips, s. r. o.-

Komentáře

Načítám komentáře...