Obnovitelné zdroje energie – známé i neznámé?

Nejen pro odborníky, ale i pro zájemce z řad veřejnosti organizuje občanské sdružení Energy Centre České Budějovice seminář...

Nejen pro odborníky, ale i pro zájemce z řad veřejnosti organizuje občanské sdružení Energy Centre České Budějovice seminář „Obnovitelné zdroje energie – známé i neznámé?“, který se uskuteční ve čtvrtek 25. května v zasedací místnosti Krajského úřadu Jihočeského kraje v Českých Budějovicích. Tento seminář se koná v rámci tématického Dne pro obnovitelné energie, kterému udělil záštitu hejtman Jihočeského kraje RNDr. Jan Zahradník. Zástupci pořadatelských organizací, mezi které patří sdružení Energy Centre České Budějovice, Krajská energetická agentura Jihočeského kraje, sdružení Calla, Jihočeský kraj a SEVEn o.p.s., mají v úmyslu pořádat tuto akci i v následujících letech a vytvořit tak tradici jihočeského Dne pro obnovitelné zdroje energie, které si zaslouží naši pozornost.

Na semináři, který proběhne v odpoledních hodinách, budou představeny jednotlivé druhy obnovitelné energie s příklady jejich využití. Účastníci se dozví o možnostech financování zařízení na využití obnovitelných zdrojů energie. Nebudou chybět ani informace o připravovaných dotačních programech EU na období 2007 – 2012. Po teoretické části budou následovat prezentace úspěšných projektů v Jihočeském kraji. Účastníkům se představí realizace solárního systému na budovu Domova důchodců a penzionu U Hvízdala, dále vytápění biomasou v obci Nová Cerekev a posledním projektem je vytápění obecních budov pomocí tepelných čerpadel v obci Strážný.

Účast na semináři je bezplatná, jelikož kapacita sálu je omezená, je nutné se na akci předem přihlásit. Bližší informace a přihlášku získají zájemci přímo v kanceláři Energy Centre České Budějovice, Nám. Přemysla Otakara II. 87/25 v Českých Budějovicích, na tel. 387 312 580, jana@eccb.cz nebo na www.eccb.cz. Cílem tohoto semináře je poskytnutí informací a vytvoření platformy pro diskuzi a zodpovězení dotazů na téma možnosti využívání obnovitelných zdrojů energie, současný stav a předpokládaný vývoj do budoucna, dotace a finanční podpora a prezentace vzorových projektů.

Komentáře

Načítám komentáře...