Kniha Stavebnictví České republiky 2006

Publikace Stavebnictví České republiky 2006 poskytuje základní informace o investiční výstavbě, stavebnictví a stavebních hmotách.

Publikace Stavebnictví České republiky 2006 poskytuje základní informace o investiční výstavbě, stavebnictví a stavebních hmotách za rok 2005 a předchozí léta. V tištěné formě v české a anglické verzi je k dispozici v odboru stavebnictví a investičního rozvoje MPO.

Cílem publikace je poskytovat základní informace o investiční výstavbě, stavebnictví a stavebních hmotách, a to tuzemským osobám činným ve stavebnictví a ve výrobě stavebních hmot nebo osobám zajímajícím se o tuto problematiku, i zahraničním zájemcům, kteří vstupují na český stavební trh. Kromě toho může příručka posloužit jako pomůcka obsahující standardní informace poskytované partnerům z dalších odvětví a oborů, ale i institucí, škol apod. v nejobecnějším slova smyslu.

Zpracování příručky navazuje na předcházející vydání a tvoří ji kapitoly a přílohy:

I. Tvorba hrubého fixního kapitálu, systém podpory investiční činnosti a podnikání, byty a bydlení, dopravní infrastruktura a přímé zahraniční investice

II. Stavebnictví (postavení stavebnictví v NH, stavební trh, stavební produkce a ceny, pracovníci a mzdy, hospodářské výsledky stavebních podniků)

III. Stavební hmoty (postavení výroby stavebních hmot,počet a struktura subjektů působících na trhu, produkce stavebních hmot, pracovníci a mzdy, hospodářské výsledky)

IV. Mezinárodní porovnání ve vybraných ukazatelích

V. Vybrané ukazatele ČR

VI. Vybraná témata z problematiky investičního a stavebního procesu

Číselné a jiné údaje, např. citované právní normy apod., se vztahují především k období do konce roku 2005, ale v těch případech, kdy to bylo vhodné byly zahrnuty i prameny novější. (Týká se to např. citování právních norem.)

Obsah příručky nemůže a nechce nahradit originální zdroje informací, ale podat základní orientační informaci, příp. směrovat zájemce na další zdroje. V příručce jsou jen faktografické informace a vysvětlivky bez hodnotících komentářů, které by mohly informace subjektivně ovlivnit. Stejně tak seznamy podniků, které jsou v příručce uvedeny, mají orientační charakter a nemohou nahradit specializované prameny.

Aktuální informace o stavebnictví v daném roce lze získat na internetových stránkách MPO. Komplexnější informace související s procesem stavění je možné získat na adrese http://www.ceskestavebnictvi.cz

Stáhněte si jednotlivé kapitoly přímo zde

- Obsah [pdf, 1578 kB]
- Investice [pdf, 378 kB]
- Stavebnictví [pdf, 423 kB]
- Stavební hmoty [pdf, 209 kB]
- Mezinárodní srovnání [pdf, 213 kB]
- Vybrané ukazatele [pdf, 244 kB]
- Předpisy, klasifikace [pdf, 372 kB]

Zdroj: MPO ČR

Komentáře

Načítám komentáře...