Stavba zastupitelského úřadu v Tel Avivu

Stavba zastupitelského úřadu v Tel Avivu

Představujeme rekonstrukci zastupitelského úřadu ČR v Tel Avivu.

    <p>Rekonstrukci zajišťovala firma PSJ holding pro Ministerstvo zahraničních věcí ČR. V pořadí šlo o již jedenácté české velvyslanectví. Obdobné zakázky firma v minulosti dokončila například v Ženevě, Pekingu, Tokiu, Káhiře a naposledy ve Vilniusu.<br /><br />Rozsáhlé rekonstrukci, která byla zahájena v červenci loňského roku, předcházely rozsáhlé zemní práce a náročné demolice. Pětipodlažní budova českého zastupitelstva v Izraeli postupně prošla komplexní přeměnou včetně celé řady dispozičních změn, výměny výplní, provedení nových instalací a realizace nové střechy a fasády. Výsledkem jsou důstojné prostory českého velvyslanectví. V přízemí a v 1. patře navíc vznikly byty pro zaměstnance úřadu.</p>

Na základě smlouvy o dílo a následných vynucených dodatků si zakázka vyžádala celkové investice ve výši 48,1 miliónů korun. Dodatky zejména zohledňovaly dodatečné změny vyplývající z požadavků stavebního povolení, technologie zvláštního zakládání a rozsáhlých úprav vyvolaných složitou rekonstrukcí. Svoji negativní roli sehrálo i opožděné vyřízení pracovních víz pro pracovníky PSJ holding. „Ty vyřešila až komplikovaná a dlouhá procedura, která nás stála množství času a finančních prostředků,“ sdělil vedoucí kontraktu Ing. Jaroslav Řičánek.

Jaroslav Řičánek působil na celé řadě zahraničních zakázek PSJ a tak může srovnávat: „Po stránce technické představovala stavba v Tel Avivu jednoznačně nejsložitější a nejkomplikovanější rekonstrukci, kterou jsem v mé praxi realizoval. Původní výkaz výměr k projektové dokumentaci nezohledňoval skutečnost, což si vynutilo řadu dodatečných změn a s nimi spojené složité administrativní vyřizování s investorem. Náročné chvilky nám dále neustále připravoval stížený prostor staveniště a kumulace spousty řemesel ve velmi krátké době.“

Zakázka navíc původně počítala s výrazným transportem jednotlivých dodávek z Česka, což nakonec nebylo možné. „Zhruba měsíc trvající námořní doprava kontejnerů nás přinutila dodávky z tuzemska omezit pouze na materiály pro řemesla a subdodávky. Veškeré hmotné a objemné suroviny jako beton, ocel, písek, zdící bloky či sádrokartony jsme nakupovali v Izraeli. U ostatních materiálů jsme se vždy snažili dopředu kalkulovat rentabilitu místního nákupu s ohledem na cenu a dobu kontejnerové přepravy,“ objasnil vedoucí kontraktu. „Přes veškeré problémy se nám však podařilo vytvořit reprezentativní objekt, na který můžeme být právem pyšní. Bezesporu se zařadila mezi nejzdařilejší velvyslanectví Česka.“

Zajímavostí jsou specifika práce v Izraeli. „Největší problém nám dělalo a stále dělá, že veškeré doklady jako jsou dodací listy či faktury jsou psané v hebrejštině a texty se píšou od poslední strany zprava doleva. Vyznat se tak v místních dokumentech je bez pomoci překladu z hebrejštiny do angličtiny téměř nemožné. Samostatnou kapitolou pak je velký důraz na bezpečnost. Samozřejmostí jsou důkladné prohlídky na letišti, v obchodech či bankách a musíme se raději vyvarovat větších shromáždění obyvatel. Okolí ambasády je bezpečné,“ ujistil na závěr Ing. Řičánek.

Foto: PSJ Holding

Zdroj: PSJ Holding

Komentáře

Načítám komentáře...