Konference Světové dny úspor energií 2007

Ve dnech 28. února – 2. března 2007 se uskuteční v Městské hale v hornorakouském Welsu již tradiční odborná Konference World Sustainable Energy Days.

    <p>Ve dnech 28. února – 2. března 2007 se uskuteční v Městské hale v hornorakouském Welsu již tradiční odborná Konference World Sustainable Energy Days (Světové dny úspor energií), kterou organizuje O.Ö. Energiesparverband a ECČB opět zprostředkovává účast na této akci odborné veřejnosti a všem zájemcům za zvýhodněných podmínek. <br />Jedná se o největší každoročně pořádanou evropskou konferenci zaměřenou na obnovitelné zdroje energie, efektivní využívání energetických zdrojů v budovách, průmyslu a dopravě. Při současném růstu cen elektřiny, tepla a vody jde o velmi aktuální téma jak pro domácnosti tak pro podnikatele. Konference nabízí jak přehled o současné situaci, normách a trendech v jednotlivých evropských zemích, tak i informace pro odborníky a podnikatele v tomto rychle rostoucím oboru. Paralelně k této konferenci se koná Veletrh úspor energií (1. - 4. března), kde přes 850 vystavovatelů z více než 10 zemí představí nejnovější a nejžádanější technologie na trhu. Tak se návštěva výstaviště ve Welsu může stát zároveň inspirativním zážitkem i prozíravým krokem.</p>


V letošním roce proběhnou v rámci konference následující akce:
• Evropská konference o úsporách energií (1. března)
• Evropská konference o peletách (28. února)
• Konference „Budoucnost energie 2030“ (2. března)
• Seminář "Rozvoj venkova a trvale udržitelná energie" (2. března)
• Panelová prezentace (28. února -2.března)
• Odborné exkurze na téma pelety, solární energie, biomasa a energetická efektivnost (27. února)

Jednacími jazyky konference jsou němčina, angličtina, italština, francouzština a španělština. Vyplněné přihlášky na konferenci zasílejte prosím nejpozději do 15. února 2007 na níže uvedenou adresu (přihlášku je možné zaslat e-mailem, dopisem, faxem nebo v elektronické podobě).

Bližší informace a přihlášky ke stažení naleznete na www.eccb.cz

Zdroj: ECCB
Komentáře

Načítám komentáře...