Infotherma se stěhuje do Ostravy

Zhruba polovina obyvatel naší republiky bydlí v rodinných domcích. Tepelná pohoda jejich příbytků, která pochází ze spalování...

Zhruba polovina obyvatel naší republiky bydlí v rodinných domcích. Tepelná pohoda jejich příbytků, která pochází ze spalování ušlechtilých paliv, se stává pro řadu z nich luxusem, který si vzhledem ke svým příjmům nemohou dovolit. Živelné hledání náhrad za drahá ušlechtilá paliva a zpět přechod na spalování levnějších tuhých paliv přináší celou řadu problémů, nejen uživatelům, ale hlavně okolnímu životnímu prostředí.

Problematikou vytápění rodinných domků a dalších malých a středních objektů se již od roku 1994 zabývají výstavy Infotherma. Po třinácti letech se tato největší specializovaná topenářská výstava stěhuje ze Sportovně společenského areálu ve Frýdlantu nad Ostravicí, které je v rekonstrukci, na Výstaviště Černá louka v Ostravě.

Přestože nomenklatura výstavy, která je rozdělena do 70 samostatných kapitol, se od prvního ročníku prakticky nemění, snaží se organizátor této akce, frýdecko-místecká agentura Inforpres pružně reagovat na vzniklou situaci spojenou s výrazným zdražováním ušlechtilých paliv. Na XIV. ročníku, který se bude konat 15. - 18. ledna 2007, je snaha představit všechny alternativy, které mohou vést ke snížení spotřeby ušlechtilých paliv.

Zhruba stejný prostor budou mít vystavovatelé, kteří přicházejí s nabídkou úspor a rekuperací již vyrobeného tepla v objektech. Jedná se hlavně o zateplování objektů, řízené větrání, rekuperace, až po ukázky nízkoenergetických a pasivních domů, kde je možno docílit až 80 % úspor na vytápění.

Významná část výstavy bude věnována nejrůznějším formám využívání obnovitelných zdrojů energie. Představeny budou desítky nejrůznějších typů tepelných čerpadel, slunečních kolektorů, fotovoltaických článků, speciálních kotlů na spalování biomasy apod.

Jsme si vědomi, že orientovat se v takovéto přemíře nabídek na nejvhodnější formy a způsoby nejen vytápění, ale všeho ostatního co souvisí s tepelnou pohodou za přijatelnou cenu, zachování komfortu při obsluze a šetrnosti k životnímu prostředí, je často složité nejen pro laickou, ale i odbornou veřejnost. Proto je v posledních letech součástí výstav Infotherma Integrované poradenské středisko, ve kterém odpovídají na individuální dotazy návštěvníků představitelé jednotlivých ministerstev, pod jejichž záštitou se výstavy konají, České energetické agentury, Státního fondu životního prostředí, Hospodářské komory, vysokých škol, výzkumných ústavů a dalších odborníků. Podle zkušeností z předcházejících let se dotazy týkají, kromě technických otázek, problematice stávající a připravované legislativy České republiky ve vztahu k Evropské unii, možnostem získávání dotací a subvencí, náležitostí k podávaným žádostem, možnostem získávání úvěrů a financování jednotlivých projektů, tarifům a sazbám za odběry plynu a elektřiny a další tématice.

Návštěvníkům výstavy je také každoročně k dispozici rozsáhlý odborný doprovodný program, který navštěvuje okolo tisíce zájemců. Pro Infothermu 2007 je připravena celá řada seminářů,
přednášek a speciální pracovní seminář pro starosty obcí a měst, správce majetku a další pracovníky veřejné správy.

Snahou je, aby výstavy byly nejen přehlídkou technických novinek a služeb, společenskou záležitostí, ale i místem neformálních debat a diskuzí.

-Ing.Libor Kostelný, ředitel výstavy Infotherma-

Komentáře

Načítám komentáře...