S rekonstrukcí paneláků zdarma poradí soudní znalci a experti

Letošní, v pořadí již III. ročník celostátní odborné konference Regenrace panelové výstavby se zaměří na sanace...

    <p>Letošní, v pořadí již III. ročník celostátní odborné konference REGENERACE PANELOVÉ VÝSTAVBY se zaměří na SANACI OBVODOVÝCH PLÁŠŤŮ, OTVOROVÝCH VÝPLNÍ, LODŽIÍ A STŘECH, tedy v procesu regenerace nejfrekventovanější oblasti. Konferenci již potřetí pořádá společnost STAVOKONZULT za odborné garance soudně znaleckého ústavu Centrum stavebního inženýrství, a. s. Praha a pod záštitou JUDr. Jana Wagnera, ředitele Státního fondu rozvoje bydlení.<br />    <br />Do Hradce Králové se ve dnech 11.-12. prosince sjedou přední čeští experti a znalci v oborech stavební tepelná technika, mechanická odolnost (statika), požární bezpečnost a hydroizolace. V jednotlivých odborných příspěvcích seznámí účastníky se svými dlouhodobými zkušenostmi s regenerací panelových domů v České republice.<br />    <br />Množství regenerovaných domů postavených panelovou technologií se v roce<br />2006 výrazně zvýšilo, stejně jako se nenaplnily předpovědi o rapidním poklesu cen bytů v těchto bytových domech. Bohužel se vzrůstajícím počtem opravovaných domů narůstá množství reklamací, vad a poruch vzniklých nevhodně zvolenými materiály, nerespektováním zásad stavební fyziky a příslušných předpisů. Nedostatky se projevují zvláště u obvodových plášťů, otvorových výplní, střech, a to především u opravených domů, která vlastní malá bytová družstva nebo společenství vlastníků jednotek.<br />    <br />Právě těmto vlastníkům domů, mnohdy laikům, jsou v přípravné fázi často předkládány zkreslené nebo nepravdivé informace, na jejichž základě se následně vlastníci rozhodují ne zcela správně. Bohužel se tak stává i na některých akcích, které jsou spíše reklamními setkáními několika různých dodavatelů.<br />    <br />Vlastníkům panelových domů, kteří teprve regeneraci svého domu připravují, proto letos pořadatel umožní zúčastnit se odborného programu konference zcela ZDARMA. Mají tak jedinečnou možnost dozvědět se, jak svůj "panelák"<br />zregenerovat tak, aby za několik let nemuseli řešit plísně, zatékání, či dokonce destrukci zateplovacího systému. Podmínkou využití této nabídky je včasné přihlášení se vyplněním a zasláním registračního listu pro BD a SVJ, která je ke stažení na <a href="http://www.stavokonzult.cz">http://www.stavokonzult.cz</a><br />    <br />Nově v prostorech konferenčního centra bude zřízeno PORADENSKÉ STŘEDISKO PRO REGENERACI PANELOVÝCH DOMŮ, ve kterém zaměstnanci Státního fondu rozvoje bydlení, finanční experti, energetičtí auditoři, specialisté na zateplovací systémy, střech a výměny oken zderma zodpoví konkrétní dotazy zástupců BD a SVJ týkající se regenerace panelových domů, dotací, úvěrů.<br />    <br />Odbornou veřejnost bude jistě zajímat detailní prezentace nového zjednodušeného systému lepení polystyrenových izolačních desek jednosložkovým polyuretanovým lepidlem, což dle zahraničních zkušeností vede ke zrychlení prací a lepším tepelně-technickým vlastnostem zateplovacího systému.<br />    <br />Konference je určena především pro odbornou veřejnost a majitele panelových budov. Jako součást konference se první jednací den uskuteční neformální večerní diskusní setkání členů přípravného výboru, přednášejících a účastníků konference. Samozřejmostí je kromě odborného programu i prezentace předních firem dodávajících certifikované kvalitní systémy používané pro regeneraci bytových domů, finančních institucí poskytujících úvěry a specializovaných inženýrských a poradenských firem.</p>

Zdroj: Protext

Komentáře

Načítám komentáře...