Startuje 3. ročník International VELUX Award 2008

Mezinárodní soutěž International VELUX Award vyzývá studenty architektury z celého světa...

    <p>Mezinárodní soutěž International VELUX Award vyzývá studenty architektury z celého světa, aby se při své práci zaměřili na zkoumání denního světla v architektuře v rámci obecného tématu soutěže - Světlo zítřka<br />Společnost VELUX vyhlásila další ročník soutěže International VELUX Award 2008, která je určena nejen studentům, ale i jejich pedagogům. Soutěž je přístupná kreativním nápadům a návrhům o úloze denního světla v architektuře, a to nejen jako designového prvku nebo externího faktoru, ale i jako nejdiskutovanějšího tématu současnosti.<br />Soutěž je organizována ve spolupráci s Mezinárodní unií architektů (UIA) a Evropskou asociací pro vzdělávání architektů (EAAE). Přihlášené projekty musí být před jejich odesláním schváleny akademickými konzultanty studentů. Za vítězné projekty budou oceněni studenti spolu se svými pedagogy jako vítězný tým.<br />Registrace soutěžících probíhá do 8. března 2008 a termín pro odevzdání projektů je 8. května 2008. Vítěze vybere mezinárodní porota složená z uznávaných architektů. Slavnostní vyhlášení a udělení cen se uskuteční v listopadu 2008. Vítězové si odnesou odměnu v celkové výši 30 000 EUR.<br />"Usilujeme o nezaujatý dialog o světle zítřka, při němž by se uplatnily experimentální přístupy a svobodné myšlení. V roce 2006 bylo do soutěže přijato celkem 557 projektů z 53 zemí – což je dvojnásobné množství ve srovnání s rokem 2004. Skutečnost, že se tak velký počet studentů rozhodl k účasti a že porota ocenila 20 vítězů z 12 různých zemí, podtrhuje celosvětový význam diskuse o denním světle v architektuře," říká Jana Mašatová, koordinátorka projektu ze společnosti VELUX v České republice.<br />International VELUX Award 2008 nemá konkrétní kategorie nebo požadavky na využití specifických materiálů či produktů VELUX. Projekty se mohou týkat stavebního designu stejně jako polemizovat o významu denního světla v kontextu života ve městě či vyjadřovat daleko abstraktnější koncepty. Projekty mohou být zaměřeny například na estetiku, funkčnost, udržitelnost nebo interakci mezi budovami a životním prostředím.<br />Mezinárodní soutěž International VELUX Award se koná každý druhý rok.</p>

Další informace a aktuality naleznete na stránkách společnosti VELUX.
Zdroj: Velux

Komentáře

Načítám komentáře...