Bienále Industriální stopy

Bienále Industriální stopy

Praha, Kladno, Liberec a Ostrava budou přímými aktéry 4. bienále Industriální stopy, které proběhne 17. až 23. září 2007.

    <p>Podobně jako v minulých letech nabídne i letos bienále široký žánrový záběr – od přednášek a exkursí, přes performance a hudební vystoupení až po konferenci s vysokým odborným kreditem. Platí také to, že od prvního ročníku v roce 2001 je bienále v České republice platformou pro výměnu názorů mezi lidmi různých profesí, impulsem pro nové projekty, jejich publikování i popularizaci mezi veřejností.</p>

„K ambicím bienále patří mapování situace průmyslového dědictví nejen v jednom místě. Chceme ukázat situaci v celé České republice a představit ji v kontextu obdobných snah ve světě. Proto letos předpokládáme významnou účast zahraničních hostů (úvodní přednášku například přislíbil přednést Sir Neil Cossons z English Heritage) a důraz na prezentování zahraničních příkladů. Tato zkušenost je i důležitým motivem proměny vztahu veřejnosti k tématu průmyslového dědictví, které je živé a naléhavé právě také ve městech, která se v roce 2007 do projektu zapojují,“ vysvětluje Benjamin Fragner, ze spolupořádajícího Výzkumného centra průmyslového dědictví ČVUT.

Bienále Industriální stopy pořádají v rámci oslav 300 let založení ČVUT Výzkumné centrum průmyslového dědictví ČVUT a Kolegium pro technické památky ČKAIT & ČSSI ve spolupráci s Českým národním komitétem ICOMOS, Akademií múzických umění v Praze, Agenturou pro podporu podnikání a investic Czechinvest, Národním památkovým ústavem a Národním technickým muzeem. Jednotlivé akce jsou pořádány ve spolupráci s hlavním městem Praha a statutárními městy Kladno, Liberec a Ostrava. Akci podpořil Visegradský fond.

Další informace budou zveřejňovány na www.industrialnistopy.cz.

Zdroj: Výzkumné centrum průmyslového dědictví ČVUT; foto: VCPD ČVUT

Komentáře

Načítám komentáře...