Poradny Sítě center pasivního domu

Centrum pasivního domu v Brně otevřelo jedno z devíti poradenských míst v České republice, kde mohou zájemci o pasivní domy získat informace o energeticky šetrném způsobu stavění a bydlení.

    <p>Centrum pasivního domu v Brně otevřelo jedno z devíti poradenských míst v České republice, kde mohou zájemci o pasivní domy získat informace o  energeticky šetrném způsobu stavění a bydlení. Projekt Síť center pasivního domu je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Uvažujete o stavbě nebo rekonstrukci domu? Už nechcete platit vysoké účty za topení? Zajímají vás současné trendy ve stavebnictví?<br />"V budovách se spotřebovává 50% světové spotřeby energií. Jde tedy o klíčového producenta skleníkových plynů. A právě toto je hlavní důvod, proč má smysl hledat, jak dělat věci jinak," říká akad. arch. Aleš Brotánek. Jak? Přijďte se informovat do poradny Sítě center pasivního domu na Údolní ulici 33 v Brně.</p>

Nová poradna je zájemcům o pasivní stavění k dispozici od února 2007, a to každé pondělí a středu odpoledne od 13 do 17 h. Ve stejnou dobu je možné si zavolat na informační linku 511 111 810 nebo k dotazu využít elektronickou poštu. "Z lidí za námi nejvíce chodí ti, kteří plánují stavbu nebo rekonstrukci vlastního domu, ale také oborníci – architekti, projektanti, energetičtí auditoři, pedagogové či studenti," dodává Jan Bárta, ředitel Centra pasivního domu.

"Cílem zřízení poradny je reakce na rostoucí zájem o pasivní domy. Proto chceme šířit povědomí, informace a zkušenosti o pasivních domech a propagovat ekologické stavění mezi potenciálními investory," říká autor projektu Jan Bárta. Dále dodává: "Poskytované poradenství bude pro všechny zájemce zdarma a ve všech zapojených krajích budou probíhat i tématické semináře."

Nová poradna je součástí projektu Síť center pasivního domu, do kterého je zapojeno 13 partnerů z celé republiky včetně Jihomoravského kraje. V rámci projektu vznikne v 8 krajích 9 poradenských center, která se budou věnovat jako vůbec první svého druhu v ČR problematice úspor energií ve stavebnictví s cíleným zaměřením na pasivní domy.

Centrum pasivního domu je neziskovým sdružením právnických i fyzických osob, které vzniklo za účelem podpory a propagace standardu pasivního domu a za účelem zajištění kvality pasivních domů.
Cíle sdružení jsou:

    * prosazování standardu pasivního domu u novostaveb i u rekonstrukcí
    * zajišťování kvality realizace pasivních domů a kvality stavebních prvků a materiálů pro stavbu pasivních domů
    * zavedení systému certifikace pasivních domů a souvisejících výrobků a služeb
    * medializace výsledků
    * ovlivňování legislativního prostředí

Strategické cíle budou realizovány pomocí propagace, vzdělávání a poradenství pro veřejnost i pro odborníky, a podpory výzkumu a inovací v podnicích vyrábějících stavební materiály a prvky pro stavbu pasivních domů (např. okna, tepelné izolace, vzduchotechnické systémy, ...) ve spolupráci s vysokými školami, výzkumnými a zkušebními ústavy (i v zahraničí).

Další informace na www.pasivnidomy.cz

Zdroj: Sdružení Pasivní domy

Komentáře

Načítám komentáře...