Energetické služby se zárukou

Během roku 2006 byla na základě spolupráce mezi SEVEn a Československou obchodní bankou vydána informační brožura o využití...

    <p>Během roku 2006 byla na základě spolupráce mezi SEVEn a Československou obchodní bankou vydána informační brožura o využití energetických služeb se zárukou. Brožuru se podařilo vydat za vydatné pomoci prakticky všech významných firem energetických služeb (ESCO) působících na českém trhu.</p>

V úvodu publikace je uvedena charakteristika metody EPC v podobě energetických služeb se
zárukou. V jednotlivých kapitolách jsou popsány výhody při využití metody EPC oproti běžnému
dodavatelskému způsobu a kroky, kterými zákazník při přípravě projektu řešeného metodou
EPC prochází. Velmi důležitou kapitolou je popis postupu při zadání veřejné zakázky na poskytování
energetických služeb se zárukou. Úvodní část uzavírá kapitola o financování, obsahující stručný přehled finančních zdrojů. Do brožury se podařilo soustředit i přehled osmi projektů realizovaných v podobě poskytování energetických služeb se zárukou od osmi významných firem energetických služeb. Těmito
firmami jsou v abecedním pořadí:

• AB Facility, a. s.,
• DALKIA Česká republika, a. s.,
• ENESA, a. s.,
• EVČ, s. r. o.,
• Honeywell, spol. s r. o.,
• MVV Energie CZ, s. r. o.,
• Siemens, s. r. o.,
• Středisko pro úspory energie, s. r. o.
Všechny prezentované projekty jsou realizovány ve veřejné sféře, v objektech zdravotnických zařízení,
školských objektů a objektů železniční dopravy. Majitelem objektů, ve kterých se projekty uskutečnily, je v daných případech stát, krajský úřad nebo město, u státního majetku prostřednictvím Ministerstva zdravotnictví nebo společnosti České dráhy. První významný projekt aplikující metodu EPC na krajské úrovni zorganizoval Pardubický kraj. Prezentované městské projekty byly realizovány ve městech
Varnsdorf, Trutnov a Most. Brožura je dostupná v kanceláři SEVEn, případně na akcích věnovaných energetickým službám se zárukou, které SEVEn organizuje nebo kterých se zástupci SEVEn účastní.

Zdroj: SEVEn

Komentáře

Načítám komentáře...