Nový domov roku 2007

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ve spolupráci s Českou komorou architektů vyhlásilo již 6. ročník soutěže.

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ve spolupráci s Českou komorou architektů vyhlásilo 2. července 2007 již 6. ročník prestižní soutěžní přehlídky realizovaných staveb Nový domov roku 2007.

Sledování kvality nové bytové výstavby patří k hlavním úkolům obou vyhlašovatelů. Přehlídka Nový domov roku 2007 má za cíl především podporu kvalitní architektury pro bydlení, a to zejména z pohledu konečného uživatele a současně ocenění dobré architektury. Z přihlášených staveb jsou odbornou porotou vybrány ty nejkvalitnější novostavby rodinných i bytových domů, rekonstrukce domů pro bydlení a také zdařilé realizace domů s pečovatelskou službou či chráněného bydlení, které byly dokončeny v letech 2006/2007.

Porota složená ze zástupců obou vyhlašovatelů a především předních odborníků z řad architektů zabývajících se dlouhodobě bytovou výstavbou bude stavby hodnotit na základě předložené dokumentace a vybrané stavby osobně navštíví. Předejde tímto faktu, že by byla oceněna především kvalitní fotografie a ne kvalitní stavba. Stavby oceňuje podle úrovně architektonického řešení, začlenění stavby do okolí, provedení stavby, dle konstrukčního řešení stavby, ekonomické i energetické náročnosti stavby, využití pozemku, řešení parkování a v neposlední řadě i ve vztahu k životnímu prostředí.

Porota uděluje ceny ve čtyřech soutěžních kategoriích:
- novostavba rodinného domu
- novostavba bytového domu
- rekonstrukce domu pro bydlení
- výstavba domů zvláštního určení (s pečovatelskou službou, chráněné bydlení)

Ministerstvo pro místní rozvoj uvolnilo letos na ceny celkovou částku ve výši 200 000 Kč.

Soutěže se mohou účastnit všichni autoři staveb realizovaných na území České republiky. Účast je umožněna všem, kteří vyhoví požadavkům stanoveným v soutěžních podmínkách - architektům, projektantům, investorům, dodavatelům a developerům, jednotlivcům, organizacím i obcím. Stavby mohou být do soutěže přihlášeny pouze se souhlasem autorů projektu a vlastníků objektu.

Termín pro přihlášení staveb je do 27. září 2007.

Slavnostní vyhlášení výsledků se uskuteční 6. prosince 2007 ve Veletržním paláci v Praze a bude doprovázeno vydáním reprezentativního katalogu a zahájením výstavy. Výstava všech staveb přihlášených do soutěžní přehlídky bude přístupná pro veřejnost. Přihlášené práce budou v rámci putovních výstav prezentovány i v dalších městech České republiky.

Bližší informace k soutěžní přehlídce budou k dispozici na www.cka.cc.


Zdroj: ČKA

Komentáře

Načítám komentáře...