ROTO střešní okna, s. r. o., se loučí s Erichem Rosenkranzem

Roto

Autor:

Mezinárodní koncern ROTO FRANK AG se oficiálně rozloučil s Erichem Rosenkranzem, dlouholetým členem představenstva, a zároveň přivítal jeho nástupce Christopha Hugenberga.

Slavnostní rozloučení s dlouholetým členem představenstva panem Erichem Rosenkranzem proběhlo 20. dubna 2012. Ve foyer závodu ROTO FRANK v Bad Mergentheimu se sešlo více než 300 hostů z Německa i ze zahraničí. Představitelé politického dění, škol, spolků, bank i tisku, stejně jako zástupci z řad obchodních partnerů a dodavatelů přišli panu Rosenkranzovi poděkovat za spolupráci a popřát hodně štěstí k odchodu do důchodu. Nezažili však pouze tichý rozlučkový večer, ale zároveň přivítali pana Christopha Hugenberga, který převzal pomyslné žezlo vedení společnosti.

Dr. Michael Stahl, předseda dozorčí rady představenstva, vyzdvihl ve své řeči význam 35letého působení pana Rosenkranze ve společnosti a poděkoval mu za to, že dovedl divizi Střešní a solární technologie k významnému postavení na trhu – centrála ROTO FRANK v Bad Mergentheimu dnes čítá více než 700 a koncern po celém světě téměř 1400 zaměstnanců a má roční obrat přes 200 milionů euro. V roce 2010 byla jeho práce potvrzena oceněním „Nejlepší závod Německa“ a „Výrobní závod roku“. Pan Stahl zdůraznil, že Erich Rosenkranz svým heslem „profesionální výrobce, profesionální prodejce, profesionální montážní firma” stanovil jasný směr koncernu, a umožnil tak trvalou a pevnou spolupráci s obchodními partnery.

Rozloučení s Erichem Rosenkranzem
Zleva: Dr. Michael Stahl, Erich Rosenkranz, Christoph Hugenberg
Pan Stahl následně oficiálně představil nástupce Ericha Rosenkranze pana Christopha Hugenberga a popřál mu za všechny kolegy z řad představenstva mnoho úspěchů.

Erich Rosenkranz poděkoval za možnost pracovat ve společnosti ROTO FRANK AG a také za možnost spolupracovat se zakladatelem společnosti Wilhelmem Frankem. Ohlédl se ve své řeči za „úžasnými časy v Roto“, které by nebyly možné bez partnerské spolupráce s obchodníky, řemeslníky, architekty na jedné straně a podpory spolupracovníků a nadřízených na straně druhé.

Na závěr večera proběhla desetiminutová laserová show jako poděkování divize Střešní a solární technologie koncernu ROTO FRANK AG významnému kolegovi a výjimečnému člověku.

Komentáře

Načítám komentáře...