Z jakých vrstev se skládá plochá střecha

plochá střecha

Autor:

Konstrukce ploché střechy je důmyslný sendvič, kde má každá vrstva své nezastupitelné místo. Jednotlivé vrstvy pak mohou mít různá pořadí podle typu střechy, zde jsou ty základní, bez kterých se většina plochých střech neobejde.

  • Nosná konstrukce

Obvykle železobeton, případně profilovaný plech na ocelových nosnících, dřevěné konstrukce se příliš často nepoužívají, resp. pro méně obvyklé dvouplášťové střechy.

  • Spádová vrstva

Nutná pro odvodnění střechy, řeší se buď vyspádováním nosné konstrukce (resp. vymodelováním spádu z lehkého betonu), nebo je spádována tepelná izolace.

  • Parotěsnicí vrstva

Zvyšuje hydroizolační střešní skladby. Musí být odvodněná a ve sklonu. Parotěsnicí vrstvu tvoří asfaltové pásy z modifikovaného nebo z oxidovaného asfaltu, případně fólie lehkého typu.

  • Drenážní vrstva

Nachází se mezi parotěsnicí vrstvou a tepelněizolačními deskami, může a nemusí se použít, zajišťuje spolehlivý odtok vody po pojistné vodotěsnicí vrstvě.

  • Tepelněizolační vrstva

Funkce je jasná – zajištění dostatečné tepelné izolace. Používá se polystyren, desky z minerálních vláken nebo z modifikované fenolické pěny (PIR).

  • Vodotěsnicí vrstva

Zabraňuje průniku vody do konstrukce střechy, používají se asfaltové pásy nebo fólie z měkčeného PVC.


CELÝ ČLÁNEK NAJDETE V ČASOPISU DŮM&ZAHRADA 8/14. Objednat lze samostatné číslo nebo získat předplatné, a to přes e-mail: send@send.cz, online na Předplatné časopisů nebo telefonicky: 225 985 225

Komentáře

Načítám komentáře...