Materiály rozvodů vody v domě

rozvody

Autor:

Když se dělají rozvody v domě, musí se dostatečně dimenzovat. Vodovodní trubky musí mít dostatečný průřez, být správně napojeny a v neposlední řadě být ze správného materiálu.

Materiály vnitřního vodovodu

Od hlavního domovního uzávěru se ležatým potrubím v nejnižším podlaží vede voda z vodovodní přípojky nebo vlastního zdroje ke stoupacímu potrubí a odtud odbočuje podlažní rozvodné potrubí. Připojovací potrubí pak vede vodu k jednotlivým armaturám. Materiál vnitřního vodovodu musí splňovat přísná hygienická kritéria na kvalitu pitné vody. Vodovodní potrubí musí být po celou dobu životnosti vodotěsné a plynotěsné, odolné na zkušební přetlak, vnitřní povrch musí být hladký, montáž, údržba a případná výměna musí být co nejjednodušší. Z materiálů se dnes pro vodovodní potrubí používají trubky z ocele, mědi či plastů. Nejčastěji se v moderní výstavbě pro vodovody používá polypropylen (PPR). Při plánování vodovodu v domě nezapomínejme na venkovní kohoutky například pro zalévání zahrady apod. Na tyto venkovní rozvody se obvykle používá vysokohustotní polyetylen (LDPE a HDPE).

Vnitřní vodovod se vede obvykle v drážce ve zdi, v instalační předstěně, volně při stěně, ve výjimečných případech v podlaze, musí být ale zajištěna možnost revize potrubí. Potrubí se nesmí pevně zazdít, protože při užívání „pracuje“, dochází k drobným délkovým roztažnostem a pohybu trubek. Při vedení v nevytápěných prostorách (např. sklepy) musíme zajistit minimální teplotu prostředí 5 °C, aby nedošlo k zamrznutí potrubí.

Pokud hledáte informace na téma odpadních vod, pak tu máme jeden zajímavý seriál o žumpách, septicích a čističkách.

Projektant si musí dát pozor také na vhodné nadimenzování a konstrukční uspořádání rozvodů z důvodu akustické pohody. Trubky, které procházejí domem, totiž mohou být výrazným zdrojem hluku, který lze eliminovat jednak správným průtokem, jednak pružným uložením potrubí.

Materiál vnitřní kanalizace

Pro vnitřní kanalizaci se dnes nejčastěji používají plastová potrubí z neměkčeného PVC. Kameninové, litinové, ocelové a vláknocementové potrubí se používá méně. Nejrozšířenějším materiálem plastových potrubí neukládaných do země je polypropylen HT. Polypropylenové potrubí se spojuje pomocí hrdel. Kromě jiných materiálů se pro celou vnitřní kanalizaci používá také polyetylénové potrubí spojované svařováním. Kanalizační potrubí, které se ukládá do země, se vyrábí v červenohnědé barvě s označením KG.

CELÝ ČLÁNEK NAJDETE V ČASOPISU DŮM&ZAHRADA 4/16. Objednat lze samostatné číslo nebo získat předplatné, a to přes e-mail: predplatne@astrosat.cz, online na Předplatné časopisů nebo telefonicky: 840 336 459. Volání na bílou předplatitelskou linku je zpoplatněno zvýhodněnou sazbou 1,60 Kč včetně DPH za započatou minutu volání z pevné linky. Volání z mobilního telefonu dle tarifu mobilního operátora.

Komentáře

Načítám komentáře...