Kotlíkové dotace ve druhé vlně

Pelety

Autor:

S výměnou stávajícího kotle na tuhá paliva vám může pomoci stát, za předpokladu splnění daných podmínek. V současné době běží 2. výzva takzvané Kotlíkové dotace – přesně se jedná o dotační titul Pořízení ekologického vytápění v domácnostech II.

Celková dotace může dosáhnout výši až 127 500 Kč. V prioritních oblastech, tedy oblastech s nejvíce znečištěným ovzduším, získají žadatelé bonus ve výši 7 500 korun. Kdo se rozhodne kombinovat kotlíkovou dotaci s žádostí o podporu v programu Nová zelená úsporám, může získat další bonus ve výši až 40 000 korun.

Výše dotací

  • Automatický kotel na uhlí a biomasu - 75 % způsobilých výdajů (max. 75 000 Kč)
  • Plynový kondenzační kotel - 75 % způsobilých výdajů (max. 95 000 Kč)
  • Kotel výhradně na biomasu s ručním přikládáním 80 % způsobilých výdajů (max. 100 000 Kč)
  • Automatický kotel na biomasu a tepelné čerpadlo 80 % způsobilých výdajů (max. 120 000 Kč)

POZOR! Nebudou dotovány kotle čistě na uhlí, ale pouze automatické kombinované kotle na uhlí a biomasu.


35 000

tolik kotlů si slibuje Ministerstvo životního prostředí vyměnit na základě 2. výzvy takzvané Kotlíkové dotace.

Je třeba upozornit, že dotaci lze využít pouze pro podporované výrobky, jejichž seznam najdete na stránkách MŽP, kam postupně přibývají další a další nové kotle a tepelná čerpadla. Na těchto stránkách můžete vyhledat příslušný výrobek podle jeho názvu kódu SVT nebo můžete vyhledávat konkrétního výrobce podle jeho názvu nebo jeho IČ. Pokud ještě neznáte konkrétní výrobek, ale znáte jeho požadované parametry, najdete podle nich na těchto stránkách konkrétní výrobek.

Ministerstvo pro každý kraj stanovilo výši alokovaných finančních prostředků, o jakou mohou žádat, a zároveň i povinné počty kotlů, které za tyto prostředky musí kraje vyměnit. Finální podobu podmínek pro občany si tvoří samy kraje, proto se podmínky v jednotlivých krajích mohou lišit. Ministerstvem jsou určeny pouze některé povinné podmínky, jako například výše dotace či povinný ekodesign všech nových kotlů. Ale například to, zda kraj podpoří výměnu celé možné škály zdrojů vytápění, zda bude dotace proplácet žadateli, nebo přímo dodavateli, nebo jestli doplatí zbývající část dotace, je na jeho rozhodnutí. Je tedy bezpodmínečně nutné sledovat stránky příslušného krajského úřadu.


CELÝ ČLÁNEK NAJDETE V ČASOPISU DŮM&ZAHRADA 1/18. Objednat lze samostatné číslo nebo získat předplatné, a to přes e-mail: predplatne-casopisu@vlmedia.cz, online na Předplatné časopisů nebo telefonicky: 272 015 015. Je tu možnost i elektronického předplatného pro vaše mobilní telefony, počítače či tablety.

Komentáře

Načítám komentáře...