Ambit

Křížová chodba, kvadratura či ambit je architektonický prvek, který se používá u církevních staveb. Je to uzavřená chodba čtvercového půdorysu okolo rajského dvora, který měl fungovat jako místo odpočinku.

  • Encyklopedie
  • Autor:
  • Zdroj: cs.wikipedia.org
  • Vydáno: