Auditorium

Auditorium je prostor s dobrou akustikou, který je určen pro větší počet posluchačů. Nejčastěji je to univerzitní posluchárna.

  • Encyklopedie
  • Autor:
  • Zdroj: cs.wikipedia.org
  • Vydáno: